Skip to content

Sankcje za stalking

kary za stalking uporczywe nekanie art. 190a blog pomoc prawna
zdjęcie pochodzi z serwisu flickr.com

Dziś o sankcjach jakie grożą za stalking.

Kara pozbawienia wolności za stalking

Zarówno uporczywe nękanie (wskazane w art. 190a § 1 k.k.), jak i podszywanie się pod inną osobę, wykorzystywanie jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia szkody (wskazane w art. 190a § 2 k.k.)przestępstwami zagrożonymi karą pozbawienia wolności do lat 3, wymierza się ją w miesiącach i latach. Kara więzienia trwa zatem najkrócej miesiąc, najdłużej 3 lata.

Jeżeli natomiast w efekcie stalkingu pokrzywdzony targnie się na własne życie (a zatem jeżeli sprawca popełni przestępstwo określone w art. 190a § 3 k.k., które w literaturze prawniczej nazywa się „typem kwalifikowanym”), to również grozi mu kara pozbawienia wolności, jednak w wyższym wymiarze, tj. od roku do lat 10.

Najczęstsze kary za stalking

Z praktyki zawodowej oraz statystyk wiem jednak, że bezwzględna kara pozbawienia wolności (mówiąc potocznie- bez „zawiasów”, czyli zawieszenia jej wykonania) orzekana jest bardzo rzadko. Tytułem przykładu: w roku 2011, a zatem kiedy przestępstwo stalkingu wprowadzono do polskiego kodeksu karnego, prawomocnie skazanych za nękanie na karę pozbawienia wolności było 25 osób, przy czym tylko w jednym przypadku było to kara bez zawieszenia (źródło: Wydział Statystyki i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki/statystyki-2013/). Ale już roku 2014, na łączną ilość skazań za przestępstwo z art. 190a § 1 k.k. tj. 1006 skazań oraz wymierzonych 739 kar pozbawienia wolności, sąd aż 95 razy posyłał stalkerów za kraty (źródło: Informator Statystyczny Wymiary Sprawiedliwości: http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/ ). Jak widać po statystyce, nie tylko lawinowo wrasta ilość popełnianych w Polsce przestępstw nękania, ale także sądy są coraz mnie łagodne dla sprawców, co – mając na uwadze częstą konieczność ich izolacji od ofiar – wydaje się rozwiązaniem pożądanym.

Kara więzienia z zawieszeniem za nękanie

Jeżeli już zostanie w stosunku do stalkera orzeczona kara pozbawienia wolności, ale z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, to ofiara może liczyć na to, że sąd może nałożyć na stalkera takie obowiązki jak:

  •  informowanie sądu lub kuratora o przebiegu próby
  • powstrzymanie się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach
  • powstrzymywanie się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób
  • opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym

(Odrębnym tematem są środki karne, które są może orzec w stosunku do stalkera, przykładowo zakaz zbliżania się do ofiary. Ze względu na obszerność tematu, zostanie to omówione w następnym poście).

Sąd może również nałożyć na stalkera:

  • obowiązek poddania się leczeniu (np. odwykowemu)
  • obowiązek uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych
  • dozór Policji

Kara grzywny i ograniczenia wolności za stalking

Polski kodeks karny pozwala także sądowi na orzeczenie wobec stalkera, zamiast kary pozbawienia wolności, kary grzywny albo kary ograniczenia wolności za uporczywe nękanie. Kary grzywny nie należy jednak mylić z zadośćuczynieniem czy odszkodowaniem na rzecz ofiary. Są to zupełnie odrębne kwestie (o zadośćuczynieniu, czyli ile stalker powinien zapłacić ofierze, również będzie w następnych postach).

Jakiej kary za nękanie może żądać ofiara?

Ze spotkań z moimi Klientami wynika, że nawet kiedy uzyskają już status oskarżyciela posiłkowego w  postępowaniu przed sądem, nie zawsze wiedzą o jaki wymiar kary wnosić oraz jakie inne korzyści dla ofiary, poza karą więzienia dla stalkera, może takie postępowania karne przynieść. Koniecznym jest zatem zadanie sobie kilku pytań, m.in. czy pokrzywdzonemu wystarczy, że stalker nie będzie się z nim kontaktował? A może potrzebuje pieniędzy na psychologa lub psychiatrę, który pomoże otrząsnąć się z tych wydarzeń i zapomnieć o nękaniu i trzeba wnosić o zadośćuczynienie? Czy ofiara chce aby stalker ją przeprosił? A może koniecznym jest aby stalker został pozbawiony prawa wykonywania określonego zawodu? Świadomość prawna jest pierwszym krokiem do satysfakcjonującego dla ofiary zakończenia procesu, dlatego zachęcam do dalszej lektury mojego bloga.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: