Skip to content

Windykacja a stalking

windykacja stalking pomoc prawna

Rolą windykatora jest skuteczne wyegzekwowanie długu. Zupełnie zatem zrozumiałe są takie sposoby windykacji jak kontakt z dłużnikiem, czy to za pośrednictwem telefonu czy też listu, jak również wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika. Co jednak jeśli telefony się powtarzają, wykonywane są także w godzinach nocnych, a wizyty tzw. terenowych negocjatorów odbywają się w dni świąteczne? Czy windykator może informować sąsiadów dłużnika o jego sytuacji majątkowej? Czy legalnym są  odwiedziny windykatora w  miejscu pracy osoby zadłużonej? Kiedy windykacja staje się przestępstwem stalkingu, uporczywym nękaniem?

Czy windykacja jest nękaniem?

W stosunku do stalkera – windykatora obowiązuję te same zasady co w odniesieniu do innych osób popełniających przestępstwo z art. 190a kodeksy karnego. I choć wszystko zależy oczywiście od  konkretnego przypadku, to jednak przy próbie odpowiedzi na pytanie czy mamy do czynienia z przestępstwem stalkingu powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

 1. czy działania windykatora są uporczywe?
 2. czy działania windykatora wzbudzają u ciebie poczucia zagrożenia?
 3. a może windykator narusza twoją prywatność w sposób istotny?

Kiedy windykator jest natarczywy

O uporczywości zachowań sprawcy pisałam m.in. tutaj: Nękanie telefonami. Przypominam zatem tylko, że działania można uznać za wykonywane w sposób natarczywy jeżeli się powtarzają przez dłuższy okres czasu (tj. codziennie, co kilka dni, raz w tygodniu), a sprawca trwa w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień ofiary lub innych osób o zaprzestanie zachowań.

Nie wystarczy, że w sprawie tego samego długu telefonują do dłużnika co prawda przedstawiciele jednej firmy windykacyjnej, ale są to różne osoby. Musimy ustalić. że telefony czy inne uporczywe działania podejmowane są przez jedną i tę samą osobę. Dlatego warto, na przykład już na początku rozmowy telefonicznej, zanotować chociażby imię i nazwisko windykatora.

Zasady etyki windykatora

Niektóre organizacje zrzeszające windykatorów opracowały zasady etyki, które wyznaczają standardy etyczne podejmowanych czynności i zachowań windykacyjnych. Zasady etyki wskazują na pewne zachowania windykatorów, które można uznać za balansujące na granicy prawa. Należą do nich:

 • odwiedzanie dłużnika w miejscu pracy oraz rozpytywanie współpracowników o sytuację majątkową dłużnika
 • zamieszczanie informacji o zadłużeniu dłużnika np. przed wejściem na klatkę do bloku
 • informowanie sąsiadów dłużnika o jego sytuacji majątkowej
 • telefonowanie poza godzinami urzędowania, w weekendy, późno w nocy, lub wcześnie rano
 • wysyłanie wiadomości lub monitów sformułowanych natarczywym językiem
Jeśli nie stalking, to co?

Jeśli stwierdzimy, że na podstawie zachowań windykatora nie można mówić o przestępstwie stalkingu, to należy rozważyć inną kwalifikację prawną (oczywiście twoim obowiązkiem nie jest wskazywanie policji czy prokuraturze konkretnego przepisu, który naruszył windykator, nie musisz w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podawać paragrafów). Kodeks karny wskazuje na inne, poza uporczywym nękaniem, czyny spotykane pod adresem dłużników, przykładowo:

 • naruszenie miru domowego (art. 193 k.k.)
 • groźby karalne (art. 190 k.k.)
 • przemoc lub groźba bezprawna w celu zmuszenia do określonego zachowania (art. 191 k.k.)

3 thoughts on “Windykacja a stalking Leave a comment

 1. Windykator często zostawia przyklejone kartki z napisem dłużnik na skrzynce pocztowej Moja ulica jest bardzo ruchliwa i te kartki są coraz większe teraz 20/30 cm Tak że ludzie przechodzący to czytaj bo są na czerwono

 2. Czy windykator ma prawo udostępniać moje dane osobowe po całej Polsce w celu osiągnięcia celu poprzez nękanie mnie telefonami z całej polski gdzie to dzwoni ciągle inna osoba a żąda tego samego, którego nie potrafi przedstawić prawnie i na piśmie?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: