Skip to content

Stalking a rozwód

stalking 190a kk rozwód pomoc prawna adwokat Warszawazdjęcie pochodzi z serwisu flickr.com

Niniejszy post skierowany jest w szczególności dla osób, które doświadczyły stalkingu ze strony współmałżonka, a przez to rozważających złożenie pozwu o rozwód lub też w trakcie takiego postępowania sądowego. Poniżej postaram się odpowiedzieć na najczęstsze pytania związane z sprawą rozwodową, której przyczyną jest przestępstwo uporczywego nękania z art. 190a kodeksu karnego.

Pozew o rozwód a zawiadomienie o stalkingu

Brak jest jakiegokolwiek przepisu, który nakazywałaby złożenie tych pism – pozwu o rozwód i zawiadomienia o przestępstwie w odpowiedniej kolejności. Możliwe jest zarówno najpierw wszczęcie postępowania cywilnego przed Sądem Okręgowym o rozwód, a dopiero potem sprawy karnej o uporczywe nękanie, jak również w odwrotnej kolejności – najpierw zawiadomienie o stalkingu, a dopiero potem założenie sprawy dotyczącej ustania małżeństwa. Istnieje również możliwość wszczęcia tych dwóch spraw – cywilnej oraz karnej równolegle.

Brak jest również przepisu, który zakazywałaby wszczynania sprawy karnej w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Co prawda kodeks postępowania cywilnego (art. 445 § 1 k.p.c.) wymienia jakie sprawy nie mogę być wszczęte w czasie trwania procesu o rozwód, jednak należą do nich sprawy o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi. A zatem brak jest przeszkód aby w trakcie postępowania o ustanie małżeństwa małżonek wszczął odrębne postępowania karne o stalking.

Sprawa o rozwód w trakcie sprawy o stalking

Jeżeli toczy się już sprawa rozwodowa i w trakcie tego postępowania jeden z małżonków podnosi argument, że padł ofiarą przestępstwa stalkingu ze strony współmałżonka, to sąd może taki proces cywilny zawiesić. Sąd może w zasadzie zawiesić każde  postępowanie jeżeli ujawni się czyn, który ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy cywilnej. Sąd może zawiesić sprawę rozwodową z urzędu, tj.  bez wniosku strony, co więcej, nawet przy sprzeciwie małżonków. W tym miejscu wskazać również wymaga, że sąd zawiesi postępowanie o rozwód do czasu uprawomocnienia się tego wyroku karnego.
Jeżeli postępowanie karne o stalking nie jest jeszcze rozpoczęte, to sąd cywilny przed którym toczy się sprawa rozwodowa wyznaczy termin do wszczęcia postępowania. W takim wypadku wyznaczenie terminu następuje jednocześnie z zawieszeniem postępowania.

Wyrok karny skazujący stalkera – wpływ na sprawę rozwodową

Jeżeli zapadł już skazujący wyrok stwierdzający, że współmałżonek dopuścił się przestępstwa stalkingu na szkodę drugiego małżonka, to takie orzeczenie wiąże sąd w postępowaniu cywilnym, a zatem także w sprawie o rozwód. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 11 kodeksu postępowania cywilnego aby wyrok skazujący był wiążący musi nosić cechę prawomocności.

Sąd, przed którym toczy się sprawa rozwodowa nie będzie natomiast związany wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie karne.

Prawomocny wyrok skazujący za stalking a wina rozkładu pożycia

Rozważając kwestię wszczęcia postępowania rozwodowego oraz karnego o stalking z art. 190a kodeksu karnego należy pamiętać, że skazanie małżonka nie zawsze będzie wystarczające dla udowodnienia jego odpowiedzialności za rozkład pożycia. Oczywiście fakt, że strona dopuściła się przestępstwa uporczywego nękania na szkodę żony lub męża ma ogromne znaczenie dla ustalenia winy rozkładu pożycia, jednak istnienie prawomocnego wyroku skazującego nie oznacza samo w sobie, że sąd cywilny wyda wyrok przypisujący winę w rozpadzie małżeństwa stalkerowi.

Barbara Szopa Zobacz wszystkie

Adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką w centrum Warszawy; specjalizuje się w pomocy pokrzywdzonym przestępstwami stalkingu (uporczywego nękania), zniewagi, zniesławienia.

Dodaj komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: