Skip to content

Przyczyna stalkingu

Czytając fora internetowe dotyczące uporczywego nękania czy  przeglądając notatki prasowe opisujące przestępstwa z art. 190a kodeksu karnego coraz częściej stwierdzam, że stalkerzy próbują się, mówiąc potocznie, „wybielić”, wskazując na takie motywy swojego działania jak na przykład nieszczęśliwa miłość, zawód miłosny lub też rozczarowanie z powodu rozstania z pokrzywdzonym. Czy rzeczywiście oskarżony ma szansę uniknąć odpowiedzialności, na wyrok uniewinniający jeśli jego czyny są powodowane gorącym uczuciem do ofiary? Czy w ogóle sąd bierze pod uwagę przy orzekaniu o winie lub jej braku przyczyny stalkingu?

Przyczyna stalkingu nie ma znaczenia

Na powyższe pytanie odpowiedział wprost m.in. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie o sygnaturze akt III KK 417/13. Mianowicie Sąd Najwyższy stwierdził, że przyczyny przestępstwa stalkingu nie mają znaczenia: „Nadto prawnie irrelewantne jest w kontekście strony podmiotowej tego przestępstwa czy czyn sprawcy powodowany jest żywionym do pokrzywdzonego uczuciem miłości, nienawiści, chęcią dokuczenia mu, złośliwością czy chęcią zemsty”.

tu znajdziesz pełny tekst postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. akt III KK 417/13

Barbara Szopa View All

Adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką w centrum Warszawy; specjalizuje się w pomocy pokrzywdzonym przestępstwami stalkingu (uporczywego nękania).

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: