Skip to content

Sprawa o stalking- jakich błędów nie popełniać

stalking nękanie

Ostatnio natrafiłam w Internecie na portalu wawalove.pl na artykuł o kilkudziesięciu kobietach, które są nękane w centrum Warszawy przez tego samego mężczyznę: Mężczyzna prześladuje kilkadziesiąt kobiet. Na przykładzie tej sprawy chciałbym wskazać, jakie są najczęściej popełniane błędy przez pokrzywdzonych przestępstwem uporczywego nękania już na początku postępowania (a nie przez „poszkodowanych”, jak to niepoprawnie osoby nękane zostały określone w artykule). Zakładam, że artykuł jest rzetelny i opisywane sytuacje rzeczywiście miały miejsce.

Czas i sposób zgłoszenia przestępstwa stalkingu

W ww. artykule widnieje informacja, że kobiety zgłosiły się ze sprawą stalkingu na komendę policji w niedzielę rano. To jest zupełnie normalne, bo organy ścigania pracują przecież również w dni świąteczne, a zawiadomienia o przestępstwie można składać także w dni wolne od pracy. Rozumiem też, że wiele osób pracuje od poniedziałku do piątku i ma czas tylko w weekendy, żeby zając się sprawą ewentualnego przestępstwa popełnionego na ich szkodę i dlatego została wybrana taka pora na wizytę na komendzie. Jednak przy stawianiu się na komendzie w niedzielę trzeba wziąć pod uwagę, że liczba pracujących policjantów „za biurkiem” jest mniejsza niż na co dzień. W konsekwencji nie zawsze będzie odpowiedni zasób kadrowy, żeby przystąpić do czynności przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie, sporządzenia protokołu wszystkich ofiar na raz. Takie czynności przesłuchania, wraz z odebraniem danych pokrzywdzonego, pouczeniem ofiary nękania o jej prawach, trwają zazwyczaj co najmniej pół godziny (w swojej praktyce zawodowej spotkałam się z czynnościami trwającymi nawet 8 godzin). Przy siedmiu pokrzywdzonych kobietach zgłaszających się tego samego dnia i do tej samej jednostki, czas trwania czynności przekroczy kilka godzin. Czy naprawdę jest zatem sens czekać na korytarzu komendy np. 3 godziny na swoją kolejkę do przesłuchania?

Jeśli w twojej sprawie, tak jak w opisywanej w artykule, nie ma zagrożenia dla życia ludzkiego, nie ma konieczności natychmiastowego zabezpieczenia dowodów przed zatarciem śladów itp., warto rozważyć inny dzień niż niedzielę na zgłoszenie przestępstwa.

Poza tym, jeśli jesteś pokrzywdzonym i pokusiłbyś się o pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a w piśmie wskazałbyś swój numer tel. kontaktowego, to istnieje szansa, że termin przesłuchania zostanie z Tobą uzgodniony telefonicznie; zazwyczaj dzieje się tak kiedy postępowanie prowadzi policja. Taki sposób ustalania terminu  czynności jest dopuszczalny prawem i przyspiesza tok sprawy.

Pisemne zawiadomienie o przestępstwie nękania warto złożyć także z tego powodu, że pisząc je w domu masz szansę uporządkować fakty, wskazać wszystkie istotne okoliczności oraz innych pokrzywdzonych, spokojnie zastanowić się nad wnioskami dowodowymi.  Potem możesz takim pismem posiłkować się w trakcie przesłuchania. Zapewniam cię, że często nawet najbardziej pamiętliwi pokrzywdzeni często zapominają na policji przy składaniu zeznań o relewantnych dla sprawy okolicznościach (np. z powodu stresu, bo robią to pierwszy raz, czy też  z powodu obecności innego policjanta w pokoju czy po prostu pośpiechu). Jakie jest prawdopodobieństwo, że pokrzywdzone kobiety opisywane we wspomnianym na wstępie artykule, zapamiętały dane wszystkich pokrzywdzonych – uwaga- aż kilkunastu, a potem wskazały te dane z pamięci w trakcie przesłuchania? Raczej małe, prawda? Oczywiście, że jeden pokrzywdzony nie ma obowiązku wskazywać pozostałych, ale pamiętaj, że pokrzywdzony to też świadek, a im więcej świadków, tym więcej dowodów na poparcie przestępstwa stalkingu i łatwiejsza dowodowo sprawa.

Więcej o tym, dlaczego lepiej złożyć najpierw pisemne zawiadomienie o przestępstwie  stalkingu niż od razu ustne zawiadomienie, pisałam tutaj: Uporczywe nękanie- zgłoszenie przestępstwa stalkingu.

Wnioski dowodowe w sprawie o uporczywe nękanie

W artykule na portalu wawalove.pl czytamy, że pokrzywdzona przestępstwem nękania chciała wskazać policjantowi zdjęcie stalkera i dane nękacza, ale policjant nie był nimi zainteresowany. Przyznam szczerze, że do tej pory nie spotkałam się z takim zachowaniem pracowników organów ścigania, ale nawet jeśli taka sytuacja miała miejsce, że ktoś nie chciał przyjąć na komendzie jakiegoś dowodu w sprawie, to można zaoszczędzić sobie nerwów i czasu sporządzając wniosek dowodowy w formie pisemnej, a następnie składając go do akt lub wysyłając pocztą. Wówczas nikt twojego wniosku nie zignoruje (bo znajduje się w aktach), a jeśli nawet wniosku nie uwzględni, to w postanowieniu (zgodnie z art. 170 § 3 k.p.k. oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia) musi wskazać z jakich przyczyn ten wniosek oddalił.

Warto też opisywać dowody składane w sprawie. Jeśli zatem dołączasz do akt fotografię dobrze wskazać skąd pochodzi, przez kogo zostało zrobione zdjęcie, kiedy oraz w jakich okolicznościach. Im więcej danych dostarczysz organom ścigania, tym większe prawdopodobieństwo, że szybciej uda się ustalić nękacza.

O tym, jak poprawnie sformułować wniosek dowodowy pisałam tutaj: Wniosek dowodowy w sprawie o stalking.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: