Skip to content

Ofiara stalkingu – prawa pokrzywdzonego

stalking pomoc prawna blog adwokat art. 190a kk nekanie
zdjęcie pochodzi z serwisu flickr.com

Czasami przychodzą do mojej kancelarii klienci, którzy samodzielnie zawiadamiali policję o przestępstwie stalkingu, a następnie, również samodzielnie, bez pełnomocnika, składali wnioski dowodowe np. o przesłuchanie świadków czy bilingi. Kiedy jednak otrzymują postanowienie o umorzeniu dochodzenia albo w ogóle o odmowie wszczęcia postępowania, postanawiają skorzystać z rad adwokata, bo chcą wnosić zażalenie. I wówczas pytam ich czy byli obecni przy przesłuchaniu świadków lub czy posiadają protokoły z tych czynności. Dotychczas 100% odpowiedzi było przeczących, okraszonych zdziwieniem: „A to mogłem być podczas przesłuchania innych?”, ewentualnie stwierdzeniem „Nikt mi nie powiedział, że mogę dostać kopię protokołów”.

I tu smutna prawda- po pierwsze to nie prawda, że nikt pana/panią nie informował o tych możliwościach czy to udziału w czynnościach przesłuchania, czy to prawie do wglądu w akta. Bo informował, na piśmie nawet. Po drugie- Polacy nie czytają tego, co podpisują.

Prawa ofiary stalkingu

Zgodnie z art. 300 §  2 kodeksu postępowania karnego, przed pierwszym przesłuchaniem poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu statusu strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z tego uprawnieniach. Takie pouczenie ofiara stalkingu, tak jak każdy inny pokrzywdzony, otrzymuje na piśmie. Jeden egzemplarz otrzymuje dla siebie, drugi, z podpisem, trafia do akt sprawy. I osobiście rekomenduję wszystkim ofiarom uporczywego nękania to pouczenie przeczytać dokładnie. Dzięki niemu dowiesz się m.in., że:

  • pokrzywdzony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być adwokat lub radca prawny;
  • pokrzywdzony ma prawo do udziału w czynnościach postępowania przeprowadzanych na jego wniosek oraz w czynnościach, których nie można powtórzyć na rozprawie, w tym także w przeprowadzeniu dowodu.
  • pokrzywdzony ma prawo dostępu do akt sprawy, do sporządzania odpisów i kopii;
  • pokrzywdzony ma prawo do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa lub dochodzenia oraz zażalenia na bezczynność, jeżeli w ciągu 6 tygodni od złożenia zawiadomienia o przestępstwie nie został on powiadomiony o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia.

Pokrzywdzony ma oczywiście jeszcze wiele innych praw, poza tymi wymienionymi powyżej. Każde z nich zostanie przeze mnie omówione w następnych postach, dlatego zachęcam do odwiedzin bloga w kwietniu.

Pouczenie dla ofiary uporczywego nękania

Pouczenie, o którym piszę jest zawarte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w całości możesz je znaleźć tutaj: pouczenie dla pokrzywdzonego

3 thoughts on “Ofiara stalkingu – prawa pokrzywdzonego Leave a comment

  1. Czy w przypadku, gdy ten pokrzywdzony jest nieletnim (pon. 13 roku życia) prawa te ma rodzic?

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: