Skip to content

Nachodzenia ofiary w domu i pracy

nachodzenie ofiary stalking nekanie art. 190a kodek karny pomoc prawna adwokat Barbara Szopa
fot. Klara Siwińska

Jednym z wielu zachowań podejmowanych przez stalkera w ramach uporczywego nękania może być nachodzenie ofiary czy to w miejscu zamieszkania, czy to w miejscu pracy (o innych, najczęstszych formach stalkingu przeczytasz tutaj: Uporczywe nękanie – najczęstsze formy stalkingu). Zdarza się, że prześladowca czeka na ofiarę przed budynkiem,  a następnie podąża za nią do domu. I kiedy jego propozycja porozmawiania spotyka się z odmową ze strony pokrzywdzonej, staje się natarczywy, nie chce opuścić posesji. Takie zachowanie może stanowić również oddzielne przestępstwo zwane naruszeniem miru domowego. I dziś właśnie zajmę się tym występkiem.

Jak działa stalker?

Przykładowe sytuacje, z którymi miałam do czynienia w swojej praktyce zawodowej, polegały m.in. początkowo na śledzeniu ofiary, przy czym zazwyczaj był to stalker-mężczyzna śledzący eks partnerkę, wystawaniu pod jej domem, fotografowaniu jej, a z czasem na próbach wdarcia się do mieszkania pod pretekstem rozmowy.  Klientki opisywały zarówno takie zdarzenia, które kończyły się wzywaniem policji na interwencję, jak i takie które, po pertraktacjach i rozmowach, zakończyły się opuszczeniem posesji przez stalkera bez pomocy innych osób.

Moi klienci opisywali również takie sytuacje, gdzie stalker, pod pretekstem wręczenia jakiegoś prezentu pokrzywdzonej czy rozliczenia z się z ofiarą (twierdził np., że ofiara jest mu winna pieniądze), wchodził na klatkę posługując znanym mu kodem do domofonu (który to kod wcześniej, w trakcie związku, sama ofiara mu udostępniła), a następnie wszczynał awantury, wyzywał członków rodziny, szarpał za ubranie czy nawet naruszył nietykalność osobistą ojca ofiary; nie chciał opuścić mieszkania mimo takiej wyraźnej woli zarówno ofiary, jak i pozostałych domowników.

Nachodzenie zaś ofiary w pracy połączone było zazwyczaj także z używaniem słów wulgarnych pod adresem współpracowników ofiary, którzy uprzedzeni już wcześniej o możliwości najścia, próbowali nie dopuścić do spotkania prześladowcy i pokrzywdzonej i wzywali ochronę.

Z mojego doświadczenia jako adwokata pracującego z ofiarami przestępstwa uporczywego nękania wynika, iż próby nachodzenia ofiary w domu czy pracy powtarzają się; rzadko są to pojedyncze przypadki.

Jedną z tego typu spraw opisywałam już na tym blogu: Odpisywanie stalkerowi- wpływ zachowania ofiary na wyrok

Naruszenie miru domowego

Przestępstwo, które opisałam powyżej, czyli naruszenie miru domowego, zostało uregulowane w art. 193 kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak wynika z tego art. 193 kk, działanie sprawcy może polegać na:

  • wdarciu się do danego miejsca (czyli polegać na wejściu do miejsca określonego w tym przepisie – cudzego domu, mieszkania, lokalu, wbrew wyraźnej lub dorozumianej woli gospodarza tego miejsca)
  • lub jego nieopuszczeniu (z tym przypadkiem mamy do czynienia kiedy  sprawa dostał się do danego lokalu nawet legalnie, ale nie chce go opuścić wbrew wyraźnie wyartykułowanej woli osoby uprawnionej).

Nie będę się szczegółowo rozwodzić na temat specyfiki samego naruszenia miru domowego, bo internet pełen jest opracowań na ten temat. Moim celem jest uświadomienie ofiarom stalkingu, że powyżej opisane zachowania sprawcy mogą być odrębnym przestępstwem, co może się przydać w sytuacji gdy postępowanie w sprawie uporczywego nękania zostało umorzone np. z powodu braku znamion czynu zabronionego. Innymi słowy, jeśli prokurator (albo policja) twierdzą, że okres nękania jest zbyt krótki, żeby nazwać go uporczywym, lub też że działanie sprawcy nie mogło wzbudzić w pokrzywdzonym poczucia zagrożenia i dlatego umarzają dochodzenie w sprawie z art. 190a paragraf 1 kk, ale jednocześnie sprawca nachodził ofiarę w domu, a organy ścigania tego nie zbadały szczegółowo lub w ogóle postępowanie przygotowawcze nie było prowadzone w tym kierunku, to można na to zwrócić uwagę pisząc zażalenie. Ty jako pokrzywdzony nie masz obowiązku wskazywać policji do naruszenia jakich konkretnie paragrafów doszło. Oni to powinni sami wiedzieć i w tym kierunku prowadzić dochodzenie. Jeśli jednak z jakichkolwiek przyczyn pominęli kwestię naruszenia miru domowego, to może to stanowić zarzut zażalenia.

Więcej o zażaleniu na postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie o uporczywe nękanie znajdziesz tutaj: Umorzenie postępowania o stalking.

Stalker nachodził ofiarę w domu – zarzuty

Jeden z najnowszych wyroków, jakie zapadły w sprawie uporczywego nękania i naruszenia miru domowego, to ten wydany przez Sąd Rejonowy w Puławach z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt II K 431/16). 

J. O. został oskarżony o to, że: w okresie od stycznia 2016 roku daty dziennej bliżej nieustalonej do dnia 22 marca 2016r roku w P. woj. L., uporczywie nękał D. L., w ten sposób, że wielokrotnie o różnych porach dnia i nocy, wbrew jej woli, za pośrednictwem telefonu komórkowego, dzwonił oraz wysyłał wiadomości tekstowe na numer telefonu komórkowego wymienionej prywatny i służbowy, dzwonił domofonem do drzwi mieszkania, podejmował próby nawiązania kontaktu za pośrednictwem osób trzecich, pozostawił wiadomości w skrzynce pocztowej, pomawiał ją i oczernia w opinii przełożonych, śledził, obserwował, przebywał w okolicy miejsca zamieszkania i pracy wymienionej, groził samobójstwem, wszczęciem postępowania karnego oraz pobiciem i pozbawieniem życia celem wymuszenia kontaktu, czym wybudził u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotne naruszył jej prywatność tj. o czyn z art. 190a § 1 k.k. oraz o to, że w dniu 18 marca 2016 roku w P. wdarł się do mieszkania D. L. a następnie wbrew żądaniu wyżej wymienionej osoby uprawnionej miejsca tego nie opuszczał, przez co naruszył jej mir domowy tj. o czyn z art. 193 k.k.

Wyrok skazujący za stalking i naruszenie miru domowego

Jak widać mężczyzna stanął przed sądem pod dwoma zarzutami. Sąd uznał go winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i jako karę łączną wymierzył oskarżonemu karę 8  miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby wynoszący 2 lata. Dodatkowo sąd:

  • orzekł wobec oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej kwotę 3000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ;
  • zobowiązał oskarżonego do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania do pokrzywdzonej na odległość 100 metrów;
  • zasądził od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej koszty zastępstwa procesowego.

Co do zwrotu kosztów adwokata, to wyjaśniam dodatkowo, bo jest to przedmiotem częstych pytań klientów, że można się domagać od oskarżonego zwrotu wynagrodzenia pełnomocnika. Innymi słowy, możesz „odzyskać” te pieniądze, które zapłaciłeś adwokatowi za reprezentację w procesie, o ile taki wniosek złożysz i udokumentujesz, że poniosłeś wydatki w określonej kwocie (np. przedłożysz dowody zapłaty, potwierdzenie przelewu itp.).

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: