Skip to content

Nękanie w szkole – stalking w wydaniu nastolatek


stalking nekanie w szkole art. 190a kodeks karny adwokat pomoc prawna Barbara Szopa
autor: Tomasz Duma

Niniejszy wpis jest o nękaniu przez grupę trzech nastolatek (w wieku 16,5 i 17 lat), które na cel wzięły sobie koleżankę z tego samego gimnazjum, z tej samej klasy. Sprawa znalazła swój finał w jednym z warszawskich sądów rejonowych. I o ile orzeczenie sądu, że nastolatki popełniły zarzucany im czyn karalny z art. 190a § 1 kodeksu karnego może satysfakcjonować ofiarę i jej rodziców, o tyle czas trwania postępowania ponad 1,5 roku, bo tyle minęło od czasu złożenia zawiadomienia o przestępstwie w czerwcu 2016 roku przez matkę pokrzywdzonej do 30 stycznia 2018 r. czyli wydania postanowienia przez sąd, był po prostu zbyt długi. Tak samo zbyt długo brak było odpowiedniej rekcji nauczycieli i rodziców sprawczyń. 

Nękanie dziecka w szkole

Wszystko zaczęło się w grudniu 2015 r. kiedy nastoletnie dręczycielki, zaczęły szykanować koleżankę z klasy:

  • wyśmiewały ją z powodu jej wyglądu, sposobu ubierania;
  • używały w stosunku do niej słów „ty gruba (…), tłuszcz ocieka Ci z nóg”;
  • zaczęły namawiać ją do popełnienia samobójstwa używając w stosunku do niej słów „kiedy się w końcu utopisz”, „przyjdę na twój pogrzeb”, „kiedy się zabijesz”, „kiedy umrzesz, bo nie pasujesz do tego społeczeństwa”

Wszystko to działo się każdego dnia, wyśmiewanie miało miejsce zarówno w czasie lekcji szkolnych oraz podczas „zielonej szkoły”.

Nękana dziewczynka prosiła „koleżanki”, aby przestały zachowywać się niewłaściwie wobec niej, te nie zmieniły jednak swojego sposobu zachowania. Ofiara oczywiście bała się przy tym zgłaszać niewłaściwe zachowania nauczycielom, obawiając się reakcji ze strony dręczycielek.

Nastoletnie stalkerki przed sądem

Zarzut, jaki został postawiony trzem nastolatkom dotyczył oczywiście uporczywego nękania i tego, że „w okresie od 1 grudnia 2015 roku do 21 czerwca 2016 roku w Warszawie, na terenie Gimnazjum nr (…) działając wspólnie i w porozumieniu poprzez słowne komentarze uporczywie nękały małoletnią N. M., lat 15, u której wzbudziły uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, w wyniku czego nastąpiło istotne pogorszenie się jej stanu zdrowia psychicznego”. Innymi słowy mówiąc zarzut dotyczył czynu karalnego z art. 190a § 1 kodeksu karnego.

Skutki nękania dziewczynki

O tym, jak negatywne skutki wywarło nękanie na małoletniej dziewczynie można dowiedzieć się z uzasadnienia orzeczenia sądu. I tak m.in. pokrzywdzona „przestała akceptować siebie, miała niską samoocenę, była nerwowa, niespokojna, płaczliwa, miała myśli i zamiary samobójcze, samookaleczała się„.

Stalking doprowadził do depresji u ofiary, która aż czterokrotnie przebywała w szpitalu psychiatrycznym z rozpoznaniem zaburzeń depresyjno-lękowych.

Jak wyglądał proces o nękanie dziecka?

Wszystkich zainteresowanych kwestią przebiegu samego postępowania naprowadzam, że matka ofiary złożyła zawiadomienia organom ścigania w czerwcu 2016 r, a proces ruszył wiosną rok później. Najpierw sąd kierował strony do mediacji, ale nie doszły one do porozumienia.

Oczywiście sprawa nie była sprawą karną, nie o przestępstwo –  sprawczynie były nieletnie, więc postępowanie toczyło się wydziale rodzinnym i nieletnich o czyn karalny. Swój udział w postępowaniu zgłosił prokurator, który wniósł o ustalenie, iż małoletnie dopuszczały się zarzucanych czynów i wniósł o orzeczenie środków wychowawczych.

Same nastolatki nie przyznały się do zarzucanego im czynu. I uwaga, to co jest w tej sprawie równie bulwersujące, co samo zachowanie dziewczyn, a na co zwrócił uwagę sąd: „Nieletnie niestety wykazywała postawę buntowniczą, wspierane postawą swoich rodziców zaprzeczających prawdzie oczywistej w tej sprawie – że nieletnie wygłaszały aroganckie komentarze i sprawiały ból swojej koleżance.” Słusznie podkreślono w uzasadnieniu postanowienia, że brak tego szacunku dla koleżanki świadczy o nieprawidłowym wychowaniu dziewczynek, które zachowywały się wyjątkowo arogancko i egoistycznie.

Więcej o nękaniu dziecka w szkole oraz o kwestiach proceduralnych pisałam tutaj: Nękanie dziecka w szkole.

Postępowanie dowodowe przed sądem

W sprawie odbyły się dwie rozprawy. W toku postępowania przeprowadzono następujące dowody:

  1. dowód z opinii sądowo-psychologiczno-psychiatrycznej sporządzonej przez dwóch biegłych psychiatrów oraz biegłego psychologa;
  2. dowód z dokumentu w postaci pamiętnika pokrzywdzonej;
  3. wydruki z korespondencji elektronicznej;
  4. dowód z zeznań świadków, w tym uczennicy tej samej klasy i dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczały nieletnie oraz pokrzywdzona.

Oczywiście duże znaczenia miały także dowody w postaci zeznania pokrzywdzonej jak i jej matki.

Kara za nękanie dziewczynki

Jak już wcześniej wspomniałam, sąd postanowił uznać, że trzy nastolatki popełniły zarzucany im czyn karalny i  zobowiązać każdą z nieletnich do odpracowania 10 godzin prac społecznych w terminie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia. Dodatkowo sąd obciążył ich rodziców kosztami postępowania.

Fragment z uzasadnienia orzeczenia: Nieletnie winny bowiem głęboko przemyśleć swój dotychczasowy stosunek do człowieka, ponieważ pomimo tego, iż mają one pozytywną opinię w szkole ich wyjątkowo bolesne i bezczelne komentarze wobec koleżanki wskazują na ich niedojrzałość emocjonalną, brak odpowiedzialności i brak dobrego wychowania. Nieletnie działają razem miały znaczna przewagę nad swoją słabszą koleżanką i mogły czuć się bezkarne dokuczając jej często i boleśnie. Takie zachowania są jednak patologiczne, nawet jeśli popełniają je dzieci z tzw „ z dobrych domów” .

Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie VI Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 30 stycznia 2018 r. wraz z uzasadnieniem można znaleźć tutaj:  Postanowienie sądu – czyn karalny z art. 190a § 1 kodeksu karnego

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: