Skip to content

MiesiącPaździernik 2015

uporczywe nękanie smsami może być przestępstwem

Stalking – nękanie SMS-ami

W przypadku nękania za pomocą SMS-ów, podobnie jak w przypadku stalkingu za pomocą innych środków komunikowania się na odległość np. e-maili, komunikatów na portalach społecznościowych, najczęściej zadawanym mi pytaniem przez klientów jest, ile wiadomości muszę otrzymać, aby można było uznać to za przestępstwo uporczywego nękania? Po ilu otrzymanych SMS-ach ofiara powinna zawiadomić organy ścigania o stalkingu – po dziesięciu, czy może dopiero raczej po dwustu? Nie spotkałam się dotąd w swojej praktyce zawodowej aby stalking polegał wyłącznie na nękaniu SMS-ami, zazwyczaj wiąże się również z takimi zachowaniami jak telefonowanie, nachodzenie w miejscu zamieszkania, pracy, wypytywanie o ofiarę w jej otoczeniu.