czym jest stalking?

Stalking

Tłumaczony dosłownie z języka angielskiego, oznacza podchody”, „skradanie się” lub „tropienie”. Dziś jest kojarzony z negatywnym zjawiskiem nękania. Jak donosi Wikipedia, stalking zyskał na takim znaczeniu pod koniec lat 80. XX wieku, kiedy fani zaczęli obsesyjnie podążać za gwiazdami filmowymi Hollywood. Za początki stalkingu uważa się sprawę Johna Hinckleya z USA, wielbiciela aktorki Jodie Foster.

O innych znanych osobach, które padły ofiarą stalkingu pisałam tutaj Stalking – znane ofiary.

Stalking to po prostu uporczywe nękanie

W terminologii prawniczej stalking funkcjonuje jako “wielokrotne, powtarzające się prześladowanie wyrażające się w podejmowaniu różnych naprzykrzających się czynności, których celem jest udręczenie, utrapienie, dokuczenie lub niepokojenie pokrzywdzonego albo jego osoby najbliższej”.

Polski kodeks karny nie zawiera definicji nękania.

Jakie zachowania stanowią stalking?

Istnieją pewne zachowania, które podejmowane łącznie, mogą stanowić przestępstwo stalkingu. Należą do nich:

Poza tym nękanie może odbywać się poprzez wypytywanie o ofiarę w jej otoczeniu. Czy na włamywanie się do skrzynek na listy lub do mieszkania ofiary.

Stalking może polegać również na rozpowszechnianiu nieprawdziwych i przykrych wiadomości o ofierze Nękanie przez Internet – fałszywe ogłoszenia, obraźliwe wpisy Oraz na zamachu fizycznym, na zdrowie, życie lub nietykalność osobistą pokrzywdzonego lub jego osoby najbliższej.

Aby powyższe zachowania zostały uznane za stalking muszą być uporczywe, czyli mieć mają charakter długotrwały.

Uporczywe nękanie w kodeksie karnym

W Polsce uporczywe nękanie stanowi przestępstwo. Jednak zostało ono wprowadzone do systemu prawa karnego dopiero w roku 2011.

Art. 190a kodeksu karnego (w brzmieniu obowiązującym od 31 marca 2020 r.)

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 190a kk po nowelizacji

Art. 190a kodeksu karnego (w brzmieniu obowiązującym do 30 marca 2020 r.)

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kiedy mamy do czynienia z uporczywością nękania?

O uporczywym zachowaniu się sprawcy świadczyć będą

  • po pierwsze – dłuższy upływ czasu, przez który sprawca je podejmuje.
  • Po drugie nastawienie psychiczne sprawcy. Czyli nieustępliwość nękania, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień ofiary lub innych osób o zaprzestanie zachowań.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj Uporczywe nękanie- ile musi trwać, aby uznać je za przestępstwo. 

Co grozi za uporczywe nękanie?

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o karach za uporczywe nękanie, odsyłam cie do tego wpisu: Co grozi za nękanie telefoniczne?

Jak reagować na stalking?

Jeśli padłeś ofiarą nękania i chciałbyś wiedzieć, co robić, aby stalking ustał, przeczytaj o sprawdzonych metodach: Jak reagować na stalking?

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Zadzwoń aby umówić wizytę search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close