Skip to content

czym jest stalking?

Stalking

tłumaczony dosłownie z języka angielskiego, oznacza podchody”, „skradanie się” lub „tropienie”. Dziś jest kojarzony z negatywnym zjawiskiem nękania (jak donosi Wikipedia, stalking zyskał na takim znaczeniu pod koniec lat 80. XX wieku, kiedy fani zaczęli obsesyjnie podążać za gwiazdami filmowymi Hollywood. Za początki stalkingu uważa się sprawę Johna Hinckleya z USA, wielbiciela aktorki Jodie Foster).

W terminologii prawniczej stalking funkcjonuje jako „wielokrotne, powtarzające się prześladowanie wyrażające się w podejmowaniu różnych naprzykrzających się czynności, których celem jest udręczenie, utrapienie, dokuczenie lub niepokojenie pokrzywdzonego albo jego osoby najbliższej”.

Stalking to po prostu uporczywe nękanie.

Jakie zachowania stanowią stalking?

Istnieją pewne zachowania, które podejmowane łącznie, mogą stanowić przestępstwo stalkingu. Należą do nich:

  • wysyłanie listów (tradycyjnych lub elektronicznych) i SMS-ów
  • telefonowanie
  • nachodzenie w różnych miejscach, np. miejscu zamieszkania, pracy itp.
  • wypytywanie o ofiarę w jej otoczeniu
  • włamywanie się do skrzynek na listy lub do mieszkania ofiary w celu pozostawienia wiadomości lub innych przedmiotów
  • z rozpowszechnianie nieprawdziwych i przykrych wiadomości
  • zamach fizyczny, tj. na zdrowie, życie lub nietykalność osobistą pokrzywdzonego lub jego osoby najbliższej
  • podszywanie się, tj. fałszywe podawania się za inną osobę z wykorzystaniem jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej

Aby powyższe zachowania zostały uznane za stalking muszą być uporczywe, czyli mieć mają charakter długotrwały.

Kiedy mamy do czynienia z uporczywością nękania?

O uporczywym zachowaniu się sprawcy świadczyć będą:

  • po pierwsze – dłuższy upływ czasu, przez który sprawca je podejmuje
  • po drugie nastawienie psychiczne sprawcy, czyli nieustępliwość nękania, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień ofiary lub innych osób o zaprzestanie zachowań

Stalking w polskim kodeksie karnym

W Polsce stalking stanowi przestępstwo, jednak zostało ono wprowadzone do systemu prawa karnego dopiero w roku 2011.

Art. 190a kodeksu karnego (w brzmieniu obowiązującym od 31 marca 2020 r.)

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 190a kodeksu karnego (w brzmieniu obowiązującym do 30 marca 2020 r.)

§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

3 thoughts on “czym jest stalking? Leave a comment

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.