Stalking – nękanie SMS-ami

Nękanie smsami. Ile wiadomości muszę otrzymać, aby można było uznać to za przestępstwo uporczywego nękania? Po ilu otrzymanych SMS-ach ofiara powinna zawiadomić organy ścigania o stalkingu?

W przypadku nękania za pomocą SMS-ów, podobnie jak w przypadku stalkingu za pomocą innych środków komunikowania się na odległość np. e-maili, komunikatów na portalach społecznościowych, najczęściej zadawanym mi pytaniem przez klientów jest, ile wiadomości muszę otrzymać, aby można było uznać to za przestępstwo uporczywego nękania?

Po ilu otrzymanych SMS-ach ofiara powinna zawiadomić organy ścigania o stalkingu? Po dziesięciu, czy może dopiero raczej po dwustu? Nie spotkałam się dotąd w swojej praktyce zawodowej, aby stalking polegał wyłącznie na nękaniu SMS-ami, zazwyczaj wiąże się również z takimi zachowaniami jak telefonowanie, nachodzenie w miejscu zamieszkania, pracy, wypytywanie o ofiarę w jej otoczeniu. Jednak temat okazuje się bardzo popularny, a zatem w ramach powtórzenia przypominam jak niżej.

Nękanie smsami (nękanie wiadomościami)

Nękanie smsami to jedna z najczęstszych form stalkingu (zobacz wpis o  najczęstszych formach stalkingu). Pisałam już uprzednio (m.in. tutaj nękanie telefonami), że kodeks karny nie wskazuje jednak granicy, ilości SMS-ów czy e-maili, po przekroczeniu której dane czyny można zakwalifikować do uporczywego nękania. Ustaleń, czy mamy do czynienia z przestępstwem stalkingu, powinniśmy dokonywać na podstawie okoliczności konkretnego przypadku.

Oczywiście są propozycje, aby dane zachowania można określać jako stalking dopiero po wystąpieniu minimum 10 czynów (np. po minimum 10ciu otrzymanych SMS-ach) w ciągu minimum 30 dni. Jednak jest to tylko jedna z możliwości, nie musi stanowić reguły.Każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie.

Czasem wystarczą już 3 tygodnie nękania aby prokuratura wszczęła śledztwo z art. 190a kk. Czasem może nie wystarczyć nawet  kilkadziesiąt SMS-ów. Szczegółowo opisałam to tutaj: Uporczywe nękanie- ile musi trwać, aby uznać je za przestępstwo.

Nękanie smsami – znamiona przestępstwa z art. 190a kk

Warto pamiętać, że aby dane czyny można nazwać stalkingiem muszą być spełnione pewne przesłanki. Czyn wypełnia znamiona przestępstwa z art. 190a § 1 kodeksu karnego jeśli:

  • nękanie przez sprawcę jest uporczywe
  • stalking polega na istotnym naruszaniu prywatności innej osoby lub na wzbudzeniu w pokrzywdzonym poczucia zagrożenia, poniżenia lub udręczenia.

Jak łatwo zauważyć ustawodawca nie wymaga przy tym, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agresji. Nękanie bowiem przede wszystkim oddziałuje na sferę psychiczną (emocjonalną) pokrzywdzonego. Powyższe nie oznacza, że stalking nie może polegać również na naruszeniu nietykalności cielesnej. Czy też powodować uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia ofiary. Będziemy mieli wówczas do czynienia z tzw. zbiegiem przestępstw. Np. zbiegiem z art. 217 k.k.(naruszenie nietykalności cielesnej).

Blokować smsy od stalkera czy nie?

Jeśli posiadasz odpowiedni materiał do zgłoszenia się ze swoją sprawą do organów ścigania, masz np. wydruki SMS-ów, a wiadomości tych jest wiele na przestrzeni tygodni czy miesięcy, to warto zastanowić się po prostu nad zablokowaniem danego numeru prześladowcy. Obecnie wiele telefonów posiada funkcję blokowania numerów. Ewentualnie możesz się zwrócić do swojego operatora z takim wnioskiem.

Jak pokazuje doświadczenie zawodowe, stalker często zmienia numery telefonów. Więc takie zabiegi mogą okazać się nieskuteczne. Będzie to mogło jednak stanowić argument w postępowaniu karnym, że nękanie w sposób istotny naruszało twoją prywatność. I dlatego zdecydowałeś się na taki krok.

Nękanie smsami- jak sobie radzić?

Jak reagować na stalking? Najlepiej nic nie odpisuj stalkerowi. Każda akcja rodzi reakcję, więc to tylko spowoduje następne wiadomości od stalkera. A tego przecież chcesz uniknąć.

Nie wdawaj się z nim w żadne utarczki, nie groź mu, nie bądź wulgarny, kiedy piszesz, żeby przestał. Jeśli nie reaguje na twoje prośby o zaprzestanie nękania, zastanów się nad pismem do stalkera, ale sporządzonym i wysłanym przez adwokata. Jak wezwać stalkera do zaprzestania nękania?

Jako adwokat napisałam wiele takich wezwań do stalkerów, setki. Maję one duży procent skuteczności, bo są dopasowane do konkretnego stanu faktycznego, są „szyte na miarę”, a ich treść konsultowana także z psychologami, żeby miały większą siłę oddziaływania. Wezwanie, które jest skuteczne i podziała na stalkera, nie może być wzorem ściągniętym z internetu. Umów się na konsultację ze mną, a sporządzę takie wezwanie również w twoim imieniu: Adwokat Barbara Szopa-Duma: kontakt.

Gdzie zgłosić nękanie smsami ?

Przestępstwo nękania smsami, tak jak i inne przestępstwa, możesz zgłosić na policji lub w prokuraturze. Osobiście zachęcam do tej drugiej opcji, a konkretnie do zgłoszenia nękania smsami na piśmie – zbierz wszystkie dowody i wyślij do prokuratury. Uporczywe nękanie – gdzie zgłosić?

Jeśli nie wiesz, jak napisać zawiadomienie o przestępstwie, na moim bogu znajdziesz wzór: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa uporczywego nękania (stalkingu) – wzór.

Kary za stalking smsami

Za uporczywe nękanie SMS-ami, za czyn z art. 190a § 1 kodeksu karnego  grozi kara pozbawienia wolności. I to uwaga, nawet do 12 lat więzienia. Kary te zostały podwyższone w roku 2020 na skutek nowelizacji kodeksu karnego. O pozostałych karach za stalking czytaj tutaj: Kary za stalking.

Ofiara może również liczyć na zakaz zbliżania czy zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Zakaz zbliżania czy kontaktowania to środek, który może być zastosowany wobec sprawy stalkingu, już na etapie śledztwa. Ale oczywiście może być też orzeczony w wyroku przez sąd. O zakazach tych więcej pisałam tutaj: Zakaz kontaktowania się w sprawach o nękanie.

Zadośćuczynienie za nękanie smsami

Pamiętaj, że za stalking, w tym za nękanie smsami (nękanie wiadomościami), należy ci się zadośćuczynienie, czyli konkretne pieniądze za twoje krzywdy. Jeśli leczysz się psychiatrycznie przez stalkera, ewentualnie korzystasz z psychoterapii, przyjmujesz leki, masz problemy ze snem czy inne problemy emocjonalne spowodowane stalkingiem, kwota zadośćuczynienia powinna to uwzględniać.

Szczegółowo opisałam kwestię zadośćuczynienia za stalking tutaj: Zadośćuczynienie za uporczywe nękanie. 

Powyższe informacje stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.