Skip to content

Uporczywe nękanie – najczęstsze formy stalkingu

Niemal w każdym opracowaniu dotyczącym uporczywego nękania pojawiają się przykładowe formy, w jakich to nękanie następuje. Ja sama  w zakładce Czym jest stalking? wskazałam na takie zachowania, które podejmowane łącznie mogą stanowić przestępstwo stalkingu, jak: wysyłanie listów (tradycyjnych lub elektronicznych) i SMS-ów, telefonowanie, nachodzenie w różnych miejscach czy podszywanie się. Niewiele jednak osób wie, która z tych form jest najczęstsza. Poniżej przedstawiam zestawienie form stalkingu występujących regularnie wraz z odsetkami.

Nękanie – najczęstsze formy stalkingu

Zgodnie z „Raportem z badania nt. uporczywego nękania” (pod red. A. Siemaszko, które ukazało się w Archiwum kryminologii  w tomie XXXII/2010) najczęstszą formą stalkingu było:

 • rozpowszechnianie oszczerstw, kłamstw, plotek – 68,7%
 • nawiązywanie kontaktów za pomocą osoby trzeciej, wypytywanie znajomych – 55,2%
 • użycie groźby lub szantażu – 49,1%
 • częste, głuche, obsceniczne, nocne telefony – 46,8%
 • grożenie lub zaczepianie rodziny lub przyjaciół – 36,8%
 • niechciane listy, e-maile, SMS-y – 34,9%
 • śledzenie – 31,4%
 • zniszczenie rzeczy – 23,8%
 • użycie przemocy – 22,2%
 • dotykanie, chwytanie, przytulanie się, całowanie – 16,2%
 • pozostawianie wiadomości pod drzwiami – 15,8%
 • włamanie/usiłowanie do domu lub samochodu – 15,8%
 • robienie ofierze zdjęć bez zgody – 13,7%
 • dręczenie zwierzęcia ofiary – 8,6%
 • zamieszczanie zdjęć i komentarzy w Internecie – 7,1%

Jak łatwo zauważyć, podane powyżej odsetki nie sumują się do 100, gdyż osoby badane mogły wskazać więcej niż jeden sposób uporczywego nękania. Wynika to po prostu z faktu, iż uporczywe nękanie jest zachowaniem wieloczynowym (tylko 12% pokrzywdzonych stwierdziło, że stalker nękał ich wyłącznie w jeden sposób).

Cyberstalking

Badania, które stały się podstawą opracowania Raportu oraz statystyk zostały przeprowadzone w roku 2009. Obecnie, po prawie 6ciu latach, śmiem twierdzić, że odsetek osób nękanych w internecie za pomocą zamieszczanie zdjęć i komentarzy jest większy niż 7,1%. Niestety brak jest miarodajnych, aktualnych badań nad stalkingiem, które mogłyby przynieść odpowiedź na pytanie, na której pozycji plasuje się taka forma nękania jak cyberstalking.

Co prawda ostatnio przeprowadzono na zlecenie Unii Europejskiej pewne badania, które mogą być tutaj pomocne. Przykładowo, zgodnie z „Badaniem nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie” aż 21,5% (21,9% dla próby europejskiej) respondentów doświadczyło przemocy w internecie. Badanie te były przeprowadzone jednak jedynie w grupie wiekowej 14-17 lat, co wg. mnie nie jest satysfakcjonującą metodologią (abstrahując także od faktu, że pojęcie cyberprzemocy jest szersze od cyberstalkingu, czyli nękania w Internecie). Niemniej jednak daje to niepokojący obraz: około jedna na pięć młodych osób w Europie bezpośrednio doświadczyła cyberprzemocy.

Uporczywe nękanie – formy prześladowania

Inne, rzadziej spotykane formy nękania ofiar, to:

 • zamawianie na koszt ofiary niechcianych towarów i usług – 6,4%
 • zamieszczanie zdjęć w miejscu publicznym -4,1%
 • zgwałcenie/usiłowanie – 4,0%

7 thoughts on “Uporczywe nękanie – najczęstsze formy stalkingu Leave a comment

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: