Skip to content

Nękanie – najczęstsze formy stalkingu

Nękanie – najczęstsze formy stalkingu

Niemal w każdym opracowaniu dotyczącym uporczywego nękania pojawiają się przykładowe formy, w jakich to nękanie następuje. Ja sama  w zakładce Czym jest stalking? wskazałam na takie zachowania, które podejmowane łącznie mogą stanowić przestępstwo stalkingu, jak: wysyłanie listów  i SMS-ów, telefonowanie, nachodzenie w domu. Niewiele jednak osób wie, która z tych form nękania jest najczęstsza. Poniżej przedstawiam zestawienie form stalkingu występujących regularnie wraz z odsetkami.

Nękanie – najczęstsze formy stalkingu

Zgodnie z „Raportem z badania nt. uporczywego nękania” (pod red. A. Siemaszko, które ukazało się w Archiwum kryminologii) najczęstszą formą stalkingu było:

  • rozpowszechnianie oszczerstw, kłamstw, plotek – 68,7%
  • nawiązywanie kontaktów za pomocą osoby trzeciej, wypytywanie znajomych – 55,2%
  • użycie groźby lub szantażu – 49,1%
  • częste, głuche, obsceniczne, nocne telefony – 46,8%.

Nękanie – najczęstsze formy stalkingu

Poza tym, w opracowaniu wskazano, że najczęstsze formy nękania to grożenie lub zaczepianie rodziny lub przyjaciół, niechciane listy, e-maile, SMS-y – Nękanie telefonami. A także śledzenie, zniszczenie rzeczy.

Inne formy nękania to dotykanie, chwytanie, przytulanie się, całowanie; pozostawianie wiadomości pod drzwiami, włamanie/usiłowanie do domu lub samochodu. O takich sposobach nękanie przeczytasz tutaj: Nękanie poprzez nachodzenie w domu i pracy.

Przykładem nękanie może być również robienie ofierze zdjęć bez zgody, zamieszczanie zdjęć i komentarzy w Internecie. Jeśli padłeś ofiarą takiego stalkingu, koniecznie zajrzyj tu: Nękanie przez Internet – fałszywe ogłoszenia, obraźliwe wpisy.

Jak łatwo zauważyć, podane powyżej odsetki nie sumują się do 100, gdyż osoby badane mogły wskazać więcej niż jeden sposób uporczywego nękania. Wynika to po prostu z faktu, iż uporczywe nękanie jest zachowaniem wieloczynowym. Tylko 12% pokrzywdzonych stwierdziło, że stalker nękał ich wyłącznie w jeden sposób.

Cyberstalking formy nękania

Badania, które stały się podstawą opracowania Raportu oraz statystyk zostały przeprowadzone w roku 2009. Obecnie, śmiem twierdzić, że odsetek osób nękanych w internecie za pomocą zamieszczanie zdjęć i komentarzy jest większy niż 7,1%. Niestety brak jest miarodajnych, aktualnych badań nad stalkingiem, które mogłyby przynieść odpowiedź na pytanie, na której pozycji plasuje się taka forma nękania jak cyberstalking.

Cyberstalking – co to jest?

Co prawda ostatnio przeprowadzono na zlecenie Unii Europejskiej pewne badania, które mogą być tutaj pomocne. Przykładowo, zgodnie z „Badaniem nadużywania internetu przez młodzież w Polsce i Europie” aż 21,5% (21,9% dla próby europejskiej) respondentów doświadczyło przemocy w internecie. Badanie te były przeprowadzone jednak jedynie w grupie wiekowej 14-17 lat, co wg. mnie nie jest satysfakcjonującą metodologią (abstrahując także od faktu, że pojęcie cyberprzemocy jest szersze od cyberstalkingu, czyli nękania w Internecie). Niemniej jednak daje to niepokojący obraz: około jedna na pięć młodych osób w Europie bezpośrednio doświadczyła cyberprzemocy.

Uporczywe nękanie – inne sposoby na stalking

Inne, rzadziej spotykane formy nękania ofiar, to zamawianie na koszt ofiary niechcianych towarów i usług, zamieszczanie zdjęć w miejscu publicznym.

O różnych sposobach nękania mówiłam w wywiadzie  dla Women’s Health, wywiad znajdziesz tutaj:  Stalking: raport specjalny

 

One thought on “Nękanie – najczęstsze formy stalkingu Leave a comment

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Zadzwoń aby umówić wizytę
%d bloggers like this: