Uporczywe nękanie – statystyka za rok 2023

Uporczywe nękanie – jak wygląda statystyka za rok 2023? Ile zostało osób skazanych, a ile uniewinniono za czyny z art. 190a kodeksu karnego? Na te i inne pytania, odpowiedź zajdziesz w moim artykule.

uporczywe nękanie statystyka za rok 2023

Jak wygląda kwestia uporczywego nękania i statystyki za rok 2023? Otóż w roku 2023 nastąpił spadek zarówno spraw osądzonych za czyny z art. 190a kodeksu karnego, jak i spadek wydanych wyroków skazujących za przestępstwo uporczywego nękania i podszywania (kradzieży tożsamości) w stosunku do roku 2022. Podobnie jednak jak w latach poprzednich, pamiętajmy, że niekoniecznie musi to oznaczać spadek popełnianych przestępstw stalkingu. Ilość zgłaszanych czy ilość rzeczywiście stwierdzonych przestępstw tego typu, to zupełnie inna kwestia.

Prawomocnie osądzeni za czyny z art. 190a kodeksu karnego- statystyka w 2023 r.

W roku 2023 osądzono w Polsce łącznie 2068 dorosłych osób na podstawie art. 190a §1–3 kodeksu karnego. Mowa tu o osobach osądzonych w I instancji w sądach rejonowych.

Jest to spadek w stosunku do roku 2022, bowiem wówczas tych osób osądzonych było 2230 (spadek o 162 sprawy osądzone).

Prawomocnie skazani za stalking – statystyka za rok 2023

Za stalking, czyli za czyn z art. 190 § 1 kodeksu karnego, w roku 2023 skazano łącznie 1568 osób. Natomiast za uporczywe nękanie, kiedy skutkiem było targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, czyli za czyn z art. 190 § 3 kodeksu karnego, skazane zostały 2 osoby.

Porównując to do roku poprzedniego 2022, to stwierdzić należy, że jest to spadek osób skazanych za czyn z art. 190 § 1 kodeksu karnego – w 2022 było to 1719 osób. Statystyka za czyn z art. 190 § 3 kk nie uległa zmienianie – w roku 2022 również skazano tylko 2 osoby.

Prawomocnie skazani za podszywanie w 2023 roku

Za podszywanie, czyli za czyn z art. 190 § 2 kodeksu karnego, skazano w roku 2023 łącznie 179 osób dorosłych. I co ciekawe, jest to wzrost skazanych za kradzież tożsamości w stosunku do roku 2022 – wówczas skazanych było 144 osób.

Uniewinnienie za czyn z art. 190a kodeksu karnego – rok 2023

W roku 2023 nastąpił spadek osób, które uniewinniono od zarzutu z art. 190a kodeksu karnego w stosunku do roku 2022.

I tak, w roku 2023 uniewinniono:

  • 36 osób od zarzutu uporczywego nękania (art. 190 § 1 kk) oraz
  • 5 osób od zarzutu podszywania (kradzież tożsamości z art. 190 § 2 kk).

W roku 2023 nikt nie został uniewinniony od zarzutu z art. 190a § 3 kodeksu karnego.

Uporczywe nękanie – statystyka za rok 2023 – sprawy umorzone

Co się zaś tyczy spraw umorzonych o czyn z art. 190a kk (nie mylić z warunkowym umorzeniem), to w roku 2023 łącznie zostało umorzonych 230 takich postępowań, w tym najwięcej, bo aż 220 postępowań umorzono o stalking (art. 190a § 1 kodeksu karnego).

W roku 2023 umorzono 9 postępowań o podszywanie (kradzież tożsamości, czyli art. 190a § 2 kodeksu karnego) i tylko jedno postępowanie o uporczywe nękanie, kiedy skutkiem było targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie (czyn z art. 190 § 3 kodeksu karnego).

Uporczywe nękanie – statystyka za rok 2023

Więcej na temat danych statystycznych dotyczących stalkingu pisałam również w latach poprzednich, tutaj znajdziesz inne artykuły na ten temat: https://stalking.com.pl/?s=statystyka

Natomiast poniżej znajdziesz dane źródłowe- plik udostępniony mi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej, Departament Strategii i Funduszy Europejskich, na podstawie którego napisałam ten artykuł, w tym informacje na temat kar za uporczywe nękanie czy ilość wyroków warunkowo umarzających w roku 2023.

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.