Uporczywe nękanie – gdzie zgłosić?

Co powinieneś zrobić jeśli padłeś ofiarą stalkingu? Gdzie i komu zgłosić, że jesteś uporczywie nękany? Czy lepiej napisać zawiadomienia o przestępstwie, czy złożyć ustne zawiadomienie na komisariacie?

Gdzie zgłosić stalking? Co powinieneś zrobić jeśli padłeś ofiarą stalkingu? Gdzie i komu zgłosić, że jesteś uporczywie nękany? Czy lepiej napisać zawiadomienia o przestępstwie, czy złożyć ustne zawiadomienie na komisariacie? Znajdziesz tu odpowiedzi na te i inne pytania

Uporczywe nękanie – gdzie zgłosić?

Po pierwsze powinieneś wiedzieć, że zawiadomienie o przestępstwie stalkingu możesz zgłosić policji. Każdy funkcjonariusz Policji ma bowiem obowiązek przyjąć zawiadomienie bez względu na to do jakiego komisariatu się udasz. Co prawda zasadą jest, że daną sprawą zajmuje się ta jednostka, na terenie której popełniono przestępstwo, jednak jeśli nie wiesz do którego konkretnie komisariatu się udać, skieruj się do najbliższego. Zawiadomienie o przestępstwie złożone w jednostce policji, która jest niewłaściwa i tak  zostanie przekazane jednostce odpowiedniej.

Jeśli jesteś zainteresowany tym, ile kosztuje sprawa o nękanie, zapoznaj się z tym artykułem: Ile kosztuje sprawa o nękanie?

Uporczywe nękanie- gdzie głosić?

Osobiście często odradzam tę metodę, czyli ustne zgłoszenie nękania na policji. Po pierwsze, w emocjach zapomnisz o połowie zdarzeń, o których powinieneś wspomnieć, pominiesz świadka lub też nie dołączyć wszystkich wydruków maili czy zdjęć. To normalne, pod wpływem stresu zdarza się przecież pominąć pewne fakty.

Po drugie i najważniejsze – często słyszę od swoich klientów, że jak byli na komisariacie, to policjant ich zniechęcał do złożenia zawiadomienia. Usłyszeli od funkcjonariusza, żeby poczekali, stalking sam minie, sprawca się zniechęci. Albo żeby wrócili później np. z komputerem czy innymi dowodami, które są rzekomo niezbędne. Albo że to w ogóle nie jest przestępstwo, klika moich klientek usłyszało nawet, że „facet panią adoruje, to trzeba się cieszyć”.  Dlatego lepiej czasem napisać pismo- o tym więcej poniżej.

Ale ostateczna decyzja o tym gdzie zgłosić stalking, należy do ciebie. Wykaz komisariatów znajdziesz tutaj: jednostki Policji.

Zawiadomienie o uporczywym nękaniu

Forma zawiadomienia o uporczywym nękaniu może być różna. Zawiadomienie o przestępstwie może być:

  • złożone ustanie – wówczas policjant zajmujący się sprawą powinien sporządzić protokół przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie;
  • pisemne.

Zawiadomienie o stalkingu – pismo

Pisemne zawiadomienie o przestępstwie stalkingu to nic innego jak pismo procesowe. Pamiętaj zatem, że powinno ono spełniać wymogi pisma procesowego określone w kodeksie postępowania karnego (art. 119 k.p.k.). To znaczy, że powinno zawierać co najmniej:

  1. wskazanie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy (oznaczenie jednostki policji lub prokuratury wraz z adresem);
  2. oznaczenie (czyli dane personalne) oraz adres wnoszącego pismo,
  3. treść wniosku lub oświadczenia (czyli opis sprawy, której dotyczy zawiadomienie), w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
  4. datę i podpis składającego pismo.

Jeżeli zdecydujesz się na pisemne zawiadomienie o stalkingu, to takie pismo możesz wysłać pocztą tradycyjną, elektroniczną (mailem) lub też faksem. Możesz też dostarczyć osobiście do policji  lub prokuratury.

Pamiętaj jednak, że samo sporządzenia zawiadomienia o przestępstwie uporczywego nękania nie kończy sprawy, jest to w zasadzie dopiero jej początek. Po dostarczeniu pisma najprawdopodobniej zostaniesz wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka.

Uporczywe nękanie – gdzie zgłosić wniosek o ściganie?

W przypadku zawiadomienia o stalkingu, nie zapominaj również o wniosku o ściganie. Stalking jest bowiem przestępstwem ściganym jedynie na wniosek ofiary.

Bez wniosku pokrzywdzonego ani prokuratura, ani policja nie zajmą się ściganiem stalkera. Wyjątek stanowi tzw. typ kwalifikowany stalkingu z art. 190a § 3 kodeksu karnego. Czyli jeżeli w wyniku stalkingu, pokrzywdzony targnie się na własne życie.  Ściganie tego przestępstwa odbywa się w trybie publicznoskargowym z urzędu.

Dlaczego lepiej złożyć pisemne zawiadomienie o stalkingu?

Swoim klientom rekomenduję złożenie pisemnego zawiadomienie o nękaniu z kilku przyczyn. Po pierwsze pisząc masz możliwość spokojnie zastanowić się na faktami dotyczącymi przestępstwa, usystematyzować wiedzę o stalkerze (jeśli ją posiadasz), zebrać dane. Pisząc zawiadomienie, zastanów się nad poniższymi kwestiami.

Napisanie zawiadomienia pomoże ci także w przyszłości, kiedy będziesz składał zeznania. Pisemne zawiadomienie to taka twoja baza wiedzy, zawsze możesz do niej wrócić jeśli zapomnisz o pewnych faktach.

Zachęcam też do zapoznania się z tym wpisem: Poradnik ofiary – jak w 5 krokach przygotować się do procesu o stalking

Czy Policja zajmuje się zgłoszeniami anonimowymi?

Jednym ze sposobów zawiadomienia o przestępstwie jest także anonim. Anonim to po prostu informacja pochodząca od osoby, która chce pozostać nieznana. Forma złożenia anonimu może być różna. Informacja telefoniczna np. za pośrednictwem infolinii dla pokrzywdzonych. Lub informacja w formie pisemnej. Może być bez podpisu albo też z podaniem nieprawdziwych danych personalnych lub też celowo nieczytelnie podpisana.

Teoretycznie każda informacja, w tym anonimowa, powinna być traktowana jest przez policję na równi z zawiadomieniem pochodzącym od osoby, która ujawniła swoje dane. Pamiętaj jednak, że jeśli jesteś ofiarą i zgłaszasz sprawę anonimowo, to mówiąc potocznie, takie śledztwo zajmie więcej czasu, organy ścigania będą bowiem ustalać m.in. osobę pokrzywdzoną.  Jeśli organom ścigania nie uda się ustalić Twoich danych w ogóle, to pozbawiasz się wiedzy co się dalej ze sprawą dzieje. Nie będziesz bowiem informowany o wyniku śledztwa.

Czy zawiadomienie o przestępstwie stalkingu może złożyć dziecko?

Odpowiadając wprost – tak. Każda osoba może złożyć zawiadomienie o przestępstwie, może to zatem zrobić również małoletni. Zasady składania zawiadomienia o przestępstwie są takie same w odniesieniu do dzieci, jak i do osób dorosłych. Oznacza to, że dziecko będzie mogło np. złożyć zeznania w charakterze świadka czy też będzie uczestniczyć w innych czynnościach procesowych na tych samych zasadach co osoba dorosła.

Adwokat od stalkingu – pomoc przy napisaniu zawiadomienia

Jako adwokat, który w swojej praktyce zawodowej zajmuje się głównie pomocą w sprawach o stalking, sporządziłam już dziesiątki (jak nie setki) takich zawiadomień o przestępstwie uporczywego nękania. Więc jeśli nie wiesz, jak się do tego zabrać, nie wiesz jak opisać dowody, jakiego świadka wskazać, umów się na konsultację, chętnie pomogę: kontakt.

Powyższe informacje stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.