Ile kosztuje sprawa o nękanie?

Ile kosztuje sprawa o nękanie? Jakie koszty ponosi pokrzywdzony w toku postępowania o stalking?

Na pytanie, ile kosztuje sprawa o nękanie, trzeba odpowiedzieć mając na uwadze takie kwestie jak to, czy mamy do czynienia z postępowaniem karnym o nękanie? A może mowa tu o postępowaniu cywilnym dotyczącym zadośćuczynienia za stalking? Bo wiedz, że jest możliwe dochodzenie od stalkera tzw. odszkodowania za nękanie poprzez pozew, właśnie na drodze cywilnej. Pisałam o tym tutaj: Pozew za nękanie- jak uzyskać zadośćuczynienie w sądzie cywilnym?

Poza tym, na koszty w sprawach o nękanie trzeba patrzeć jeszcze z kilu innych stron. Pierwsza perspektywa to perspektywa pokrzywdzonego, ewentualnie potem oskarżyciela posiłkowego. Druga- podejrzanego, ewentualnie potem oskarżonego.

Zanim zapoznasz się z tym artykułem, zachęcam cię do przeczytania o tym, jak wygląda postępowanie karne dotyczące czynów z art. 190a kk. Jak przebiega sprawa o stalking?

Ile kosztuje ofiarę sprawa karna o nękanie?

Po pierwsze powinieneś wiedzieć, że jako pokrzywdzony przestępstwem nękania, nie ponosisz kosztów postępowania karnego. Tzn. nie płacisz nic na rzecz prokuratury czy policji, kiedy składasz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jak również nie płacisz nic na rzecz Skarbu Państwa, jeśli twoja sprawa trafi potem do sądu.

Innymi słowy, wniesienie aktu oskarżenia przez prokuratora do sądu w sprawach o uporczywe nękanie, a potem toczące się postępowanie w sądzie, nie jest obarczone obowiązkiem uiszczenia jakichkolwiek kwot przez ofiarę na rzecz sądu czy prokuratury.

Tak samo w przypadku zażalenia na decyzję prokuratora o umorzeniu śledztwa o nękanie czy na postanowienie o odmowie wszczęcie śledztwa. Tu również pokrzywdzony nie ponosi opłat sądowych za rozpoznanie jego zażalenia.

Koszty sprawy karnej w przypadku uniewinnienia stalkera

No dobrze, ktoś zapyta, a co jeśli oskarżony o czyn z art. 190a kk zostanie potem w takim postępowaniu uniewinniony? Co jeśli jako pokrzywdzony występowałeś w postępowaniu sądowym jako oskarżyciel posiłkowy, a stalker został uznany niewinnym? (O wyrokach za stalking przeczytasz tu: Wyroki za nękanie).

W takim przypadku, uniewinnienia od zarzutu nękania, pokrzywdzony ( w tym jako oskarżyciel posiłkowy) również nie ponosi kosztów. Trzeba pamiętać bowiem, że sprawy o stalking, mimo, że wszczynane na wniosek, toczą się z oskarżenia publicznego. Więc ewentualne koszty na rzecz oskarżonego, który potem został uniewinniony, na przykład koszty jego obrońcy, co do zasady ponosi Skarb Państwa.

Są wyjątki od tej zasady, tzn. może się też zdarzyć, że jako oskarżyciel posiłkowy, będziesz musiał ponieść koszty obrońcy stalkera, ale to są sytuacje naprawdę rzadkie. Przykład? Oskarżony zostaje uniewinniony w 1szej instancji. Ty, jako oskarżyciel posiłkowy nie zgadasz się z tą decyzją i wnosisz apelację od wyroku uniewinniającego. Natomiast prokurator, oskarżyciel publiczny, takiej apelacji nie wnosi. Wtedy, w przypadku gdyby decyzja sądu 2giej instancji, była taka sama jak pierwszy wyrok, tzn. sąd odwoławczy utrzymał w mocy wyroku sądu meriti, to możesz zostać obarczony obowiązkiem zwrotu oskarżonemu kosztów, jakie poniósł na swojego obrońcę.

Ile kosztuje sprawa cywilna o nękanie?

Inaczej ma się rzecz z postępowaniem cywilnym, jeśli pokrzywdzony będzie dochodził na drodze cywilnej np. zadośćuczynienia za nękanie. Wówczas, jako powód, czyli osoba inicjująca postępowanie, ma obowiązek uiszczenia różnych opłat na rzecz Skarbu Państwa. Reguluje to ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Przykładem takiej opłaty jest opłata od pozwu. I tak, za pozew o ochronę dóbr osobistych pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych. Jeśli dochodzimy pieniędzy od stalkera – zadośćuczynienia, to opłatę za pozew poniesiemy w zależności od wysokości żądanej kwoty. Np. jeśli chcemy uzyskać kwotę 500 zł, to opłata na rzecz sądu wyniesie 30 zł. Im wyższe kwoty żądanego zadośćuczynienia, tym wyższa opłata. (Jakiej kwoty zadośćuczynienia za nękanie żądać, dowiesz się stąd: Zadośćuczynienie za uporczywe nękanie).

Nie będę szczegółowo opisywać zasad wnoszenia opłat. Po prostu zachęcam cię do lektury artykułu na stronie Sądu okręgowego w Warszawie: Opłaty sądowe.

Ile wynosi wynagrodzenie adwokata w sprawach o nękanie?

Jak już zdążyłeś się zorientować, koszty sądowe wnoszone na rzecz konkretnego sądu, to nie to samo co wynagrodzenie adwokata za reprezentowanie cię w sprawie o nękanie. Honorarium adwokata może być różne, uzależnione od wielu czynników. Nie będę się wypowiadać o wysokości wynagrodzenia innych adwokatów, bo ich nie znam, podam ci jednak moje ceny.

No dobra, nie podam konkretnych cen, tylko ogólniki. Bo nie mogę. Zabrania mi tego tzw. etyka adwokacka. Możesz nie dowierzać, ale naprawdę – za podanie konkretów do ogólnej wiadomości, do wielu osób, np. w internecie, że za sporządzenie takiego a innego pisma pobieram 500 czy 800 zł, grozi „dyscyplinarka”. To dlatego nie znajdziesz raczej w internecie konkretnych cen za usługi adwokata.

Wynagrodzenie adwokata – cennik

Mogę natomiast poinformować, że koszt prowadzenia sprawy o nękanie, w mojej kancelarii uzależnione jest m.in od stanu faktycznego sprawy.

Im bardziej sprawa o stalking jest skomplikowana, im więcej zarzutów dla stalkera, im więcej świadków, tym drożej. Po prostu przy skomplikowanych sprawach, mój nakład pracy jest większy. Im więcej czynności, przesłuchań, rozpraw, pism, wniosków (np. o zastosowanie zakazu zbliżania czy kontaktowania – Zakaz kontaktowania się w sprawach o nękanie), tym wynagrodzenie jest większe.

Zawsze zaczynam od konsultacji, od ustnej porady, podczas której klient podaje stan faktyczny – co się zdarzyło, daty, miejsca, kto był obecny, itd. Ja zaś, na podstawie tych informacji, jestem w stanie wycenić koszt reprezentowania w sprawach o uporczywe nękanie, ale także innych sprawach. Generalnie zakres cen waha się od kilkuset złotych do nawet kilkunastu tysięcy. Dlatego po szczegóły, zapraszam do kancelarii, tu moje dane kontaktowe: Adwokat Barbara Szopa- telefon, adres, e-mail.

Wychodząc naprzeciw moim klientom, proponuję płatność za usługi w ratach. Innymi słowy, nie wymagam, aby pokrzywdzony w sprawie o uporczywe nękanie, wykładał całość wynagrodzenia już na początku.

Na koniec pamiętaj, że może być i tak, że wszystko co wydałeś na sprawę o stalking, zostanie ci zwrócone. Na przykład przez stalkera, jeśli zostanie skazany. Ewentualnie można zawrzeć takie obowiązki pokrycia przez niego kosztów postępowania w ugodzie. (Więcej o ugodzie ze stalkerem tutaj: Sprawa o nękanie – ugoda).

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.