5 rzeczy, które musisz wiedzieć o zakazie zbliżania się

3420552519_19c348261d_o

Zakaz zbliżania w sprawach o uporczywe nękanie

Ofiarom przestępstwa stalkingu zazwyczaj głównie zależy na odizolowaniu od nich stalkera. (Stalker może być bowiem osobą niebezpieczną- Kto to jest stalker?). Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że częściej pokrzywdzonym chodzi właśnie o uzyskanie zakazu zbliżania się do ofiar, niż o ewentualną karę grzywny czy inną karę. Taki zakaz może okazać się przydatny w sytuacjach, w których sąd nie orzeka kary pozbawienia wolności w stosunku do przestępcy. Lub też kiedy ją orzeka, ale z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

1. Co to jest zakaz zbliżania?

Zakaz zbliżania się jest  środkiem karnym, uregulowanym w kodeksie karnym (m.in. w art. 41a kodeksu karnego). Jest to po prostu sankcja, którą sąd może nałożyć na sprawcę przestępstwa, także uporczywego nękania. Np. kiedy stalkingowi towarzyszy przemoc fizyczna. Głównym celem tego środka karnego pozostaje ochrona ofiary przestępstwa.

Stosując zakazy (w tym zbliżania) sąd wskazuje w wyroku odległość od ofiary, którą skazany obowiązany jest zachować. Art. 41a § 4 kodeksu karnego stanowi, że orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obowiązany jest zachować. Zazwyczaj jest to odległość określona  metrach. Ale można być to ujęte  bardziej elastycznie. Np. w ten sposób, że sprawca ma zachować bezpieczną dla pokrzywdzonego odległość nie mniejszą niż dwa metry. Chodzi o unikanie trudności płynących np. z faktu przypadkowego spotkania stron w jednym sklepie czy autobusie, w którym sprawca znalazłby się bez wiedzy, że jest w nim również ofiara.

Minimalny okres na jaki sąd orzeka zakaz zbliżania się to rok, maksymalnie 15 lat.

2. Jak uzyskać zakaz zbliżania ?

Przede wszystkim zakaz zbliżania można uzyskać w sądzie. O tym środku karnym orzeka sąd w wyroku. Oznacza to, że najpierw musi toczyć się postępowanie karne przeciwko stalkerowi. W postępowaniu przed sądem pokrzywdzony może występować w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub jedynie jako świadek.

Ofiara przestępstwa może sama zgłosić wniosek o zastosowanie wobec sprawcy takiego środka karnego. Np. na piśmie, już w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ewentualnie potem, do protokołu, na rozprawie. Ofiara może również zaproponować w sądzie określenie odległości od niej, którą skazany będzie musiał zachować.

Wniosek o zastosowanie zakazu zbliżania – wzór

Tutaj znajdziesz wzór wniosku o zakaz zbliżania – wniosek jakie możesz skierować do prokuratury w toku postępowania przygotowawczego: Zakaz zbliżania – wzór wniosku do Prokuratury

3. Czym się różni sądowy zakaz zbliżania się od tego wydanego przez prokuratora?

Niewiele osób wie, że zakaz zbliżania może być również zastosowany przez prokuratora zanim jeszcze zapadnie wyrok skazujący. (O wyrokach za nękanie przeczytasz tu: Wyroki za nękanie). A nawet jeszcze zanim rozpocznie się postępowanie przed sądem.

Prowadzący postępowanie przygotowawcze prokurator dysponuje bowiem szeregiem środków zapobiegawczych, dzięki którym osoby pokrzywdzone przestępstwem w toku prowadzonego śledztwa lub dochodzenia powinny czuć się bezpieczne. W puli takich środków znajduje się m.in. objęcie dozorem Policji, zastosowanie aresztu tymczasowego. Czy właśnie zastosowanie zakazu zbliżania się do ofiary.

Decyzja o zastosowaniu środka zapobiegawczego, w tym zakazu zbliżania, zapada w formie postanowienia. W takim postanowieniu o nałożeniu zakazu prokurator powinien, podobnie jak sąd w wyroku, określić odległość od ofiary, którą podejrzany obowiązany jest zachować. Prokurator może stosować taki środek nie dłużej niż do chwili rozpoczęcia wykonywania kary. Jak już pisałam wcześniej, takie rozwiązanie jest korzystnym dla ofiar, bowiem pokrzywdzony uzyskuje ochronę także na czas trwania procesu.

4. Zapadł wyrok skazujący, stalker ma zakaz zbliżania i co dalej?

Kiedy już skończy się postępowanie sądowe i zapadnie prawomocny wyrok, a sąd orzeknie również zakaz zbliżania do ofiary, sąd przesyła odpis orzeczenia jednostce Policji i odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwemu dla miejsca pobytu skazanego. Ponadto nadzór nad wykonywaniem tego zakazu powierza się zawodowemu kuratorowi sądowemu.

Skazany za stalking obowiązany jest wówczas:

 • bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia wiadomości o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora sądowego.
 • Stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego obowiązków.
 • Umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować go o zmianie miejsca zatrudnienia, zamieszkania lub pobytu.

5. A jeśli sprawca uporczywego nękania złamie zakaz zbliżania?

Naruszenie obowiązku powstrzymania się od zakazu zbliżania się do określonych osób  stanowi przestępstwo. Zgodnie bowiem z art. 244 kodeksu karnego, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli zatem stalker nadal zbliża się do ofiary, na odległość mniejszą niż wskazana w wyroku, to pokrzywdzony powinien zawiadomić organy ścigania o tym fakcie.

Więcej o zakazie zbliżania pisałam tutaj: Co grozi za złamanie zakazu zbliżania?

Natomiast statystykę Policje o tym przestępstwie z art. 244 kk, poznasz tutaj: Naruszenie zakazu sądowego (art. 244 kk)

 

 

Powyższe informacje stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.

 1. Jestem ofiara stalking od 4lat . 2lata temu nie mogłam sobie poradzić ze stalkerem i zglsilam sprawę do prokuratury . Stalker , bo ten człowiek ma juz wyrok i zakaz zbliżania ale co z tego łamie go notorycznie , policja przyjezdza łapie go i tylko go spisują !!!! .L Tak to Stalker dalej mnie męka , nie mam juz siły …. W naszym kraju nie ma prawa ……A tyle się mówi tylko ze nic się nie robi…..

  1. Szanowna Pani, naruszenie zakazu zbliżania jest przestępstwem i należy zawiadomić organy ścigania o tym- proszę napisać zawiadomienie do prokuratury podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 244 kk albo zgłosić ten fakt ustnie. Życzę powodzenia.

 2. Mam problem z byłym chłopakiem , pisze do mojego obecnego chłopaka nie stworzone rzeczy na mój temat , ostatnio twierdził że jest w posiadaniu nagich zdjęć co jest absolutną nie prawdą. Martwie się że może być zagrożeniem dla mnie. Mam już dość tych kłamst na mój temat. Co mogę zrobić w tej sytuacji ??

  1. Pani Marto, najlepiej najpierw ustalić czy to co robi Pani były partner jest w ogóle przestępstwem, a jeśli tak to jakim – czy przestępstwem stalkingu czym innym. W tym celu należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań: jak długo trwa proceder, tzn. od kiedy oraz jak często Pani były partner kontaktuje się z pani obecnym chłopakiem? Zawsze można też wystosować do stalkera pismo z żądaniem zaprzestania kontaktów. Dopiero potem można pomyśleć o zgłoszeniu przestępstwa do prokuratury.

 3. Dzień dobry. Jestem od kilku lat maltretowana przez męża. Obawiam się o moje zdrowie i życie. Nie chcę wsadzać go do więzienia czy też pozbawiać pracy. Chcę tylko spokoju nie wiem czy gdy wniosę o zakaz zbliżania się tego nie spowoduje. Proszę o pomoc.

  1. Pani Natalio, jeśli jest Pani maltretowana, jak to Pani określiła, to obawiam się, że w grę w chodzi nie tylko stalking. Czy ucierpiała Pani fizycznie z rąk męża? Proszę się nie godzić na taki stan i koniecznie sprawę zgłosić do prokuratury; jeśli sytuacja trwa latami, to raczej pani mąż nie przestanie sam z siebie z tym procederem.
   Rekomenduję Pani także zasięgnięcie pomocy u psychologa.
   Życzę powodzenia i trzymam kciuki.

 4. Rostalam się mężem . Gdy spotyka mnie na ulicy zaczyna wyzywać. Wcześniej stosował wobec mnie przemoc fizyczna i psychiczna co mam robić??

  1. Pani Sabino, jeśli sytuacja z wyzywaniem się powtarza systematycznie i trwa co najmniej kilka tygodni, to może Pani zgłosić stalking (np. na piśmie do Prokuratury albo na policji). A poza tym czy mąż został skazany za przemoc wobec Pani, o której Pani pisze albo chociaż toczy się jakieś postępowanie w tej sprawie? Jeśli nie, to może warto zastanowić się też nad zgłoszeniem tych przestępstw?

 5. Były chłopak od kilku miesięcy wyzywa mnie, grozi mojemu młodszemu rodzeństwu. Przez kilka tygodni dal spokój i przepraszał, wrocilismy do siebie, a teraz jest to samo. Boję się, że może zrobić coś z czym psychicznie sobie nie poradzę. Pisze do mnie Mimo, że się nie widujemy. Co mam zrobić? Boję się go, chłopak ma wykryte ADHD, ale obawiał się, że to nie jedyny problem. Naprawdę nie wiem co robić…

  1. Niestety mam cztery zaświadczenia lekarskie potwierdzające pobicie oraz zdjęcia. Naprawdę nie wiem co ja mam robić. Mam troje dzieci w tym jedno niepełnosprawne. Mąż bije tylko mnie. Stosuje jednak przemoc psychiczną wobec dzieci i mnie również.

  2. Szanowna Pani Julxx. Bardzo mi przykro z powodu Pani sytuacji, jednak proszę być dobrej myśli; proszę zgłosić po prostu uporczywe nękanie, najlepiej pisemnie na prokuratury. Ważnym jest żeby złożyła Pani także wniosek o zakaz zbliżania i kontaktowania. Życzę powodzenia.

 6. Witam. Mam 19 lat i od 10 lat jestem fizycznie ‘karana’ oraz psychicznie nękana przez mojego starszego o 10 lat brata. Brat choruje na schizofrenię. Kilkakrotnie przebywał w szpitalach psychiatrycznych. Kilka miesięcy temu zmarł nasz Tato. Odkąd go nie ma, brat czuje się pewniej u swojej ‘władzy’, nęka mnie psychicznie, odgraża się, stosuje przemoc fizyczną. Do tej pory, gdy podobne zachowania miały miejsce, ktoś zawsze reagował, często brat trafiał do szpitala psychiatrycznego. Po śmierci Taty jednak jest inaczej. Mama nie zwraca mu uwagi na przekleństwa, groźby a nawet fizyczną przemoc skierowaną w moją stronę lub stronę siostry. Niestety ignoruje również agresywne zachowania względem niej samej (chociaż brat od tej pory jeszcze nie uderzył Mamy). Nie wiem co zrobić. Myślę o sądowym zakazie zbliżania się, ale też nie wiem na ile jest to dobry pomysł, ponieważ mieszkamy w jednym domu. Mama nie chce wysłać brata na leczenie szpitalne, gdyż jak sama twierdzi nie widzi takiej potrzeby. Ostatnio potrafiła nawet zwrócić uwagę mojej siostrze, która została uderzona przez brata, jemu nie mówiąc ani słowa. Razem z siostrą czujemy się bezradne w obecnej sytuacji. Boję się każdego spotkania z nim, nie mogę też spać w nocy- budzi mnie najmniejszy szmer. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Czy jest jakieś inne wyjście? Boję się a nie chcę czekać aż dojdzie do tragedii.
  Dziękuję z góry za odpowiedź
  Pozdrawiam
  Karolina

 7. Mam od pewnego czasu taki problem że prześladują mnie 3 osoby , zawsze są w grupie , ostatnio wracając z imprezy zostałem dotkliwie pobity przez dwóch z nich , tylko w tym miejscu akurat nie było kamery , a raczej żadna osoba nie poświadczyła by tego , czy w związku z tym mógł bym się starać o zakaz zbliżania się do mnie ? tylko że oni często chodzą do tego samego klubu to to by było jeszcze zrozumiałe , ale wiem że w klubie nic by mi się nie stało , są ochroniarze i ogólnie masa ludzi , najgorzej chodzi o spokojny powrót do domu czy spokojnie pracować

  1. czy zgłosił Pan to pobicie? Takie przestępstwo można udowodnić nawet jeśli nie było kamer w miejscu zdarzenia. Jeśli będzie się toczyło postępowanie w tej sprawie, to może Pan wnioskować o zakaz zbliżania.

 8. Witam mam pytanie. Dwa lata temu moj maz dostal zakaz zblizania ktory konczy sie w grudniu tego roku za znecanie sie nademna. Mamy czworke dzieci ktore mieszkaja ze mna. Chce sie spytac w jaki sposob moge ten zakaz wycofac lub ograniczyc zeby moj maz mogl odwiedzac dzieci u mnie w domu dodam jeszcze ze jest bardzo dobrym ojcem bylym alkoholikiem od roku nie pije. Nie chodzi mi o to zeby wrocil do nas tylko zeby mogl przyjezdzac do dzieci. Z gory dziekuje za odpowiedz

 9. Witam,

  zostałam parę razy uderzona w twarz przez matkę swojego byłego konkubenta z którym mam dziecko (5 lat) . Cała sytuacja miała miejsce na przystanku tramwajowym w obecności moich dzieci w pobliżu mojego miejsca zamieszkania . W dodatku przy czym poniżyła mnie, oczerniła i próbowała mnie sprowokować bym jej oddała, mówiąc aroganckim tonem, że “mam się w końcu postawić” . Mam również wrażenie, że chciała wywrócić wózek z moim 2-miesięcznym dzieckiem , ponieważ w tamtej chwili ta Pani w ogóle nad sobą nie panowała.
  Przeciwko jej synowi toczy się postępowanie o odebranie praw rodzicielskich nad moją starszą córką, gdyż w ogóle nie sprawdził się jako ojciec (alkohol, imprezy, koledzy, narkotyki) a starsza córka boi się go, nie chce w ogóle z nim się widywać, pojawiły się objawy somatyczne w postaci zaparć i moczenia nocnego, chodziłam z nią po psychologach, lekarzach… dopiero to wszystko ustąpiło jak córka przestała z nim się spotykać.
  Ostatnio jej ojciec był pod moimi drzwiami, które uderzał pięścią, oraz wygrażał mi. Boję się, bo mieszkam na parterze.

  Na rozprawie o odebranie praw rodzicielskich, gdy przytoczyłam w sądzie, że ta Pani mnie pobiła ona z kolei stwierdziła, że to ja zaczęłam kłótnię i sprowokowałam ją do tego czynu co w ogóle nie jest prawdą, bo to ona była głównym agresorem.
  Ogólnie przyznam, że ta rodzina to jakaś patologia i nie wiem gdzie miałam oczy wiążąc się w jakikolwiek związek z ojcem starszej córki.
  Do wszystkich tych zdarzeń (pobicie mnie przez Panią i wizyta ojca dziecka pod moimi drzwiami) była wezwana policja i spisany protokół ze zdarzeń.

  Sąd w rozprawie o odebranie praw rodzicielskich wysyła nas na badania do RODKa. Czy mogę również tam przytoczyć te zdarzenia?
  Chciałabym wnieść o zakaz zbliżania się do mnie i mojej rodziny, żeby ta Pani i ojciec dziecka przestali mnie już niepokoić.

  Pozdrawiam

 10. Witam moj były partner zażywa dopalacze po czym staje się agresywny i nie panuje nad sobą…
  Parę razy był juz zamkniety w szpitalu psychiatrycznym boje się o corke czy moge wniesc o zakaz zblizania?

 11. Dzien dobry mam problem z siostra. Jest narkomanka ,kradnie rzeczy ale sie nie przyznaje obecnie jestem w ciazy i grozila ze mnie pobije co mam z tym zrobic ?zalezy mi aby miala calkowity zakaz zblizania sie

  1. Pani Aleksandro, najlepiej złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i od razu złożyć wniosek o zakaz zbliżania do Pani. Najlepiej wysłać takie pismo do prokuratury. To, że siostra się nie przyznaje, nie oznacza, że inaczej nie można udowodnić przestępstwa.

 12. Witam mój były jest chory psychicznie jest sam śledzi straszy mnie co mam zrobić wygraża innym nazywając ludzi demonami, ma nóż. Zgłaszamy to na policję ale zero reakcji oni kierują nasz do szpitala zero reakcji. Ludzie się boją a ja cierpię z nich najgorzej bo mnie to spotyka praktycznie codziennie. Proszę o pomoc to pilne.

  1. Pani Agnieszko, czy składała Pani zawiadomienie o przestępstwie? Np. przestępstwie gróźb? Jeśli tak, to albo powinno być wszczęte postępowanie albo powinna Pani otrzymać postanowienie np. o odmowie wszczęcia (na to ostatnie przysługuje Pani zażalenie). Czy otrzymała Pani jakiekolwiek postanowienie?
   Jeśli nie składała Pani zawiadomienia o przestępstwie, to proszę to zrobić, najlepiej w formie pisemnej wysłać do prokuratury (a nie na policję). Jeśli Pani były partner jest chory psychicznie, to można zastosować środki zabezpieczające.

 13. Dzień dobry. Mój ojciec ma zakaz zblizania się do mojej rodziny na odległość 10 m. z wyjątkiem mojej siostry, która go serdecznie zaprasza i wpuszcza do naszego wspolnego domu, czy w tym przypadku łamie on prawo zakazie zblizania się? Czy powinien zaniechac wizyty w tym domu? Boimy się, a kiedy on przebywa, nie jest w stanie byc od Nas na odleglosc. Za odpowiedz z gory dziekuje. Pozdrawiam.

 14. Czy zakaz zbliżania się wydany w innym kraju np. W Londynie przez Sąd jest również respektowany w Polsce? Co trzeba zrobić jeśli jest? Czy załatwia to Ambasada czy to mój obowiązek zgłosić to policji?

 15. Czy potrzeba swiadków do zakazu zbliżania się. Mam problem z partnerem który nadużywa alkoholu staje się przy tym agresywny wykancza psychicznie mnie co żle wpływa również na dzieci zgłaszana była sprawa do prokuratury ale wszystko skończyło się wyrokiem w zawiasach. Powinni go conajmniej skierować na odwyk jak tego dokonać ? Proszę o pomoc

  1. Barbara Szopa 22/08/2017 — 17:58

   niestety trzeba znowu zgłaszać przestępstwo i przechodzić każdy etap postępowanie- od przesłuchania począwszy. Długa droga, ale proszę się nie poddawać.

 16. Dobry wieczór. Od kilku lat jestem ofiarą stał stalkingu. W mojej sprawie zapadły 3 prawomocne wyroki skazujace stalkera na kare pozbawienie wolności oraz na zakaz zbliżania i kontaktowania sie. Jajuż siły walczyć. Bardzo proszę o pomoc! Sytuacja na dzień dzisiejszy kształtuje się w ten sposób alogiem stalkera odbywa karę pozbawienia wolności i nadal kontaktuje się ze mną. Zgłosiłem zawiadomienie na policji o popełnienia przestępstwa lecz spraw stoi w miejscu. Kilka dni temu zobaczyłam go pod swoim domem, dowiedziałam się że pracuje blisko mojego zamieszkania.tzw. prace społeczne. To wszystko jest chore. W ramach dobrego sprawowania zk pewnie w formie resocjalizacji pozwoliło mu na te prace. Gdzie w tym wszystkim jestem ja! Moim zadaniem wygląda to w ten sposób iż każda jednostka działa według swoich zasad. Przestępca nadal nie stosuje się do wyroku i jest nagradzany pracami. Potrzebuję pomocy . Proszę o odpowiedź

 17. Jestem ofiarą stalkigu. Niszczył mnie i niszczy .Przybierał różne formy; podszywał sie pod inne osoby, śledził , obrażał, znieważał , wysyła emaile do moich przełożonych ,dzieci. Moje życie prywatne i zawodowe jest takie kruche. Sprawy trwaja 3 lata ,Wyrok zapadł w listopadzie 2016 r
  ale nie jest jeszcze prawomocny.
  ……….
  Kiedy czytam powyższe treści, zadaje sobie pytanie; dlaczego sprawca (-y) mają wiecej praw i sa przychylniej traktowani niż ich ofiary?

 18. Witam serdecznie.

  Chcialbym sie dowiedziec czy ow zakaz zblizania moze byc zastosowany rowniez w przypadku sytuacji kiedy nie dochodzi do przemocy fizycznej czy tez nekania jak to bywa rozina skonfliktowala sie o podzial majatku itd. Niestety z powodu mojej sytuacji materialnej konflikt ten przeniosl sie na moja osobe w taki sposob, ze… Jetem nagminnie pomawiany i oczerniany zarowno na policji jak i w internecie gdzie rozpowszechnia sie nieprawdziwe informacje na moj temat. Moj wizerunek zostal opublikowany celem oczernienia mnie przez co ponioslem straty materialne w postaci utraty klienta, jestem w stanie udowodnic, ze stalo sie to TYLKO w wyniku tejze manipulacji. Nastepnie, jestem pomawiany o sprawy karne jak i wykroczenia. Na Policji melduje sie srednio raz w miesiacu zarowno w charakterze swiadka jak i podejrzanego. Pomimo, ze jestem osoba niekarana to “mojej” kartoteki nie powstydzilby sie sam Pershing. Podkreslam, ze sa to wylacznie pomowienia. Niestety policja musi sprawdzic i zbadac kazde doniesienie o popelnieniu przestepstwa nawet w przypadku kiedy moj przypadek jest im dobrze znany. O ile komenda pod ktora podlegam traktuje to juz z przymrozeniem oka to ostatnimi czasy wskazywano mnie jako sprawce przestepstwa w innych miastach (Moj przesladowca duzo jezdzi po kraju) gdzie policjanci czesto traktowali mnie, delikatnie mowiac, twardo o co nie mam zalu. Kolejna sprawa jest nagminne fotografowanie oraz nagrywanie mnie w miejscach punlicznych w niewiadomym mi celu na co nigdy nie wyrazilem zgody jednak z tego co wiem nie sa one nigdzie publikowane. Dodatkowo ostatnio zostala zamontowana kamera cctv ktora skierowana jest bezposrednio w moje drzwi wejsciowe. Kamera znajduje sie co prawda w obrebie prywatnego mieszkania ale tak jak wczesniej wspomnialem obejmuje ona kadrem jedynie moje wejsciowe drzwi do mieszkania. Na zakonczenie wspomne o probie wyludzenia od mojej matki szantazem pieniedzy na pokrycie leczenia i rehabilitacji pobicia o ktore zostalem pomowiony.

  Mysle, ze opisalem moja sprawe wyczerpujaco i ktos z Panstwa bedzie mogl mi doradzic co powinienem uczynic, jakie kroki podjac. Zaznacze jeszcze, ze na niektore zajscia nie mam dowodow innych niz zeznanie swiadka/ow i nie mam czasu ani ochoty na to aby podejmowac chora gre, biegac z dyktafonem czy robic zdjecia kogos robiacego mi zdjecia.

  Pozdrawiam.

 19. Witam mam problem ze swoim byłym i z jego tesciowa bo jest żonaty teraz staram się o nakaz 30 06 jest sprawa dalej zdzwoni pisze grozi mojej core mi a jak mnie widzi dochodzi do wyzywania jak i zarowno do uderzenia on nie rozumie słowa koniec kropka ze nie chce mniej nic znim bic spolnego to jest czwarta sprawa jedna dostal pouczenie trzecia się nie odbyła bo się nie stawił i wycofali sprawę od trzech lat zmieniam prace bo jak się dowiaduje gdzie pracuje to nachodzi pijany i naćpany i się zaczyna horror. Ja juz jestem na lekach depresyjnych jaka mam szanse na uwolnienie się od tego chorego pacjenta i jaka jest szansa ze dostanie w końcu zakaz zbliżania się do mnie chodź wiem ze i tak i ta kara go nie powstrzyma mam tych ludzi potrostu juz dość pozdrawiam

 20. Witam moj maż ma zakaz zblizania sie. Ale chcieli bysmy aby mogł z nami zamieszkac mamy czworo dzieci. Jego pani kurator sie na to nie zgadza co moge zrobic w takiej sytuacji?

 21. Witam:(. Zabrałam się za napisanie wniosku do prokuratury o zakaz zbliżania do męża z którym się rozwodzę .. nie wiem jak mam to wszystko ująć jestem po interwencjach policji ubliżaniu w miejscach publicznych słowach że że mi obije twarz pukania o różnych porach dnia i nocy …byłam na komisariacie tam mnie poinformował pan że mogę złożyć pismo do prokuratury .jestem tak wymęczona ale chcę walczyć o spokój dla mnie i dzieci a ostatnie dni były okropne ..czy ja mam prawo do napisania tego wniosku tak się boję wstydzę ale muszę

 22. Witold Seredyński 29/09/2019 — 15:25

  Dla mnie zakaz zbliżania się na odległość mniej niż np. 50 czy 100 metrów jest absurdem. Czy ktokolwiek z tej odległości rozpoznaje twarz? Ja czasem wpadam na znajomego i go nie zauważam. Przestępca może się też przypadkowo natknąć na ofiarę w autobusie, w sklepie, u lekarza itp. Nawet jeśli zauważy i się oddali to i tak już zdążył złamać zakaz. A jeśli mieszka w tym samym bloku i jest w zbyt małej odległości non stop??? Oczywiście kara ma sens, ale powinno to być zakaz kontaktowania i ŚWIADOMEGO i CELOWEGO zbliżania się na odległość np. 5 m (raczej nie więcej) Wtedy gdy ktoś świadomie z odległości np. 70 m krzyczy na ofiarę (lub strzela jako snajper), to łamie zakaz, gdy ktoś przypadkowo się natknie na ofiarę w sklepie, ale unika kontaktu to nie łamie zakazu. Ale gdy ktoś wydzwania choćby z Honolulu to łamie zakaz, choć jest b. daleko, ale gdy dzwoni np. na pogotowie lub w sprawie służbowej i akurat tam pracuje ofiara, to nie łamie zakazu, chyba, że ją rozpozna i zacznie rozmawiać z nią niesłużbowo – wtedy łamie zakaz. Tak to powinno być traktowane, a nie za pomocą metrów.
  Witold Seredyński

 23. Dzień dobry. Mój partner ma zakaz zbliżania się wydany przez prokuratora. Po naszym rozstaniu zmienił się o 180 stopni. Czy jeżeli ja chcę i wyrażam na to zgodę mogę się z nim widywać.

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Zadzwoń aby umówić wizytę search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close