Skip to content

Ugoda ze stalkerem

ugoda stalker pomoc prawna blog adwokat
zdjęcie pochodzi z serwisu flickr.com/aut. Melissa Wiese

Kiedy klienci pytają mnie o ilość spraw prowadzonych przeze mnie o stalking czy ilość postępowań, w jakich reprezentuję pokrzywdzonych czy oskarżonych, mówię szczerze, że nie wiem. Od kiedy adwokaci są zwolnieni z obowiązku raportowania do Rady Adwokackiej o ilości prowadzonych spraw rocznie, nie prowadzę statystyki na ten temat. Wiem natomiast na pewno, że po pierwsze – sprawy o czyny z art. 190a kodeksu karnego to 80-90% spraw w mojej kancelarii, a po drugie – większość spraw, z jakimi przychodzą do mnie ofiary stalkingu kończą się na etapie przedsądowym. Dziś krótko na temat ugody ze stalkerem.

Ugoda – co może zawierać

Ugody, które zawieram w imieniu swoich klientów ze sprawcami uporczywego nękania, regulują wiele różnych kwestii, nie tylko zadośćuczynienia. Przykładowo, w ugodzie zawieramy postanowienie, na mocy którego stalker zobowiązuje się do:

 • powstrzymywania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym w jakikolwiek sposób (tzw. zakaz kontaktowania, więcej o nim tutaj: Zakaz kontaktowania się z ofiarą);
 • powstrzymywania się od zbliżania się do ofiary (więcej o zakazie zbliżania tu: Zakaz zbliżania);
 • zapłaty na rzecz pokrzywdzonego określonej kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia;
 • zapłaty na rzecz pokrzywdzonego kosztów pomocy prawnej, zastępstwa przez adwokata (czyli innymi słowy, zwrotu wynagrodzenia, które pokrzywdzony zapłacił adwokatowi);
 • zapłaty odszkodowania za zniszczone mienie;
 • zapłaty odszkodowania za koszty leczenia psychologicznego czy psychiatrycznego ofiary;
 • przeproszenia pokrzywdzonego;
 • publikacji przeprosin w Internecie np. na portalu Facebook w treści wskazanej przez pokrzywdzonego;
 • cofnięcia pozwu, jaki stalker złożył w innym sądzie przeciwko pokrzywdzonemu.

To wszystko oczywiście w zamian za coś, na przykład za cofnięcie przez pokrzywdzonego wniosku o ściganie. Przypominam bowiem, że przestępstwa z art. 190a § 1 i 2 k.k. są ścigane na wniosek. O cofnięciu wniosku pisałam tutaj: Cofnięcie wniosku o ścigania stalkera).

Ugoda ze stalkerem – kiedy zawrzeć?

Sprawę ze stalkerem można zakończyć w sposób polubowny czy to na etapie postępowania przygotowawczego (dochodzenia), sądowego, czy nawet jeszcze wcześniej – zanim złożymy zawiadomienie o przestępstwie. Wszystko zależy oczywiście od stanu faktycznego i woli stron. W swojej praktyce zawodowej zawierałam w imieniu swoich klientów różne ugody. Poniżej przykładowe:

 • w postępowaniu przygotowawczym zostały przedstawione pewnemu mężczyźnie rożne zarzuty m.in. z art. 190a kodeksu karnego. Ugoda została zawarta z podejrzanym po postawieniu mu zarzutów, kwota dla mojego klienta – pokrzywdzonego z tytułu zadośćuczynienia opiewała na kilkanaście tysięcy złotych;
 • akt oskarżenia  o czyn z art. 190a § 1 k.k. został skierowany do sądu rejonowego (w innym mieście niż Warszawa)- ugoda została zawarta na etapie postępowania sądowego, ale na długo przed pierwszą rozprawą. Sąd wydał wówczas postanowienie o umorzeniu postępowania na posiedzeniu bez udziału stron, a klient dzięki temu nie musiał jeździć na drugi koniec Polski na rozprawy;
 • ugoda została zawarta ze stalkerem przed złożeniem zawiadomienia do prokuratury o przestępstwach, ale po skierowaniu do niego wezwania.

Od razu, uprzedzając najczęstsze pytania w tym zakresie, informuję, że pokrzywdzony nie musi spotykać się ze stalkerem aby podpisać ugodę. Nie musi nawet z nim negocjować warunków ugody. Takie czynności ofiara może zlecić również adwokatowi.

Korzyści, jakie przynosi zawarcie ugody, jest wiele. A oszczędzenie sobie czasu i stresu, to tylko nieliczne z nich.

One thought on “Ugoda ze stalkerem Leave a comment

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: