Stalking – podsumowanie pracy kancelarii w roku 2021

Podsumowanie pracy kancelarii w roku 2021. Mamy na koncie wiele nowych sukcesów- wyroki skazujące za stalking oraz wysokie zadośćuczynienia dla pokrzywdzonych.

Stalking – podsumowanie pracy kancelarii w roku 2021

Rok 2021 był dla mojej kancelarii i moich klientów rekordowy pod względem ilości wyroków skazujących dla stalkerów. Rok 2021 obfitował też w dużą ilość postępowań przygotowawczych (a konkretnie śledztw) wszczętych w sprawach o uporczywe nękanie i podszywanie się pod moich klientów. Oraz w ugody zawarte ze stalkerami.

W tym mijającym 2021 roku sądy uwzględniły też wszystkie moje zażalenia na odmowę wszczęcie śledztwa w sprawach o czyny z art. 190a kk. Oraz wszystkie, poza jednym, zażalenia na postanowienia o umorzeniu śledztwa o stalking. To tylko niektóre sukcesy, którymi się dumnie chwalę.

Kolejnych 100 tysięcy nowych czytelników bloga w roku 2021

ponad 100 tys.

czytelników bloga

ponad 230

sporządzonych pism procesowych

Wezwania do stalkerów o zaprzestanie naruszenia dóbr osobistych

W roku 2021 średnio dwa razy w miesiącu pisałam pisma do stalkerów o zaprzestanie naruszenia dóbr osobistych moich klientów. Takich dóbr osobistych jak wizerunek, dobre imię i oczywiście prywatność.

Pisemne wezwanie do sprawców nękania to ostatnia szansa, jaką dajemy stalkerom, aby się zreflektowali i przestali pisać, dzwonić oraz nękać moich klientów na inne sposoby. O tym, jak napisać takie wezwanie do stalkera o zaprzestanie nękania, kontaktowania się itd., pisałam tutaj: Jak wezwać stalkera do zaprzestania nękania?

Pismo do stalkera mieszkającego za granicą

Wezwanie do stalkerów sporządzam nie tylko w języku polskim, ale też angielskim. Bo przecież niektórzy ze sprawców są obcokrajowcami, nie władają językiem polskim, czy też mieszkają za granicą. Jako ciekawostkę mogę podać, że zdarzyło się w tym roku, że po praz pierwszy wysłałam pismo do stalkera mieszkającego w jednym z afrykańskich krajów.

Dla wszystkich pokrzywdzonych stalkingiem, którzy nie posiadają adresu zamieszkania stalkera czy też jego adresu e-mail, na który można by skierować pismo, mam dobrą wiadomość. Takie pismo można wysłać nawet za pośrednictwem aplikacji WhatsApp czy Facebooka, co robiłam już niejednokrotnie.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stalkingu

Niestety nie wszystkie osoby, które w roku 2021 otrzymały ode mnie wezwanie do zaprzestania nękania, dostosowały się do próśb i upomnień. Choć zdecydowana większość stalkerów zareagowała pozytywnie na pismo z mojej kancelarii (średnio ponad 85% wezwań jest skutecznych), czyli przestała dzwonić, wysyłać smsy do pokrzywdzonych, czy też podszywać się pod moich klientów w Internecie, to jednak kilka osób nie zrozumiało powagi sytuacji. Dlatego zdecydowaliśmy się zawiadomić organy ścigania.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stalkingu, kradzieży tożsamości, ale także gróźb karalnych, zniszczeniu mienia, naruszeniu miru domowego, złożyłam w imieniu swoich klientów w prokuraturach rejonowych m.in. Warszawie oraz w Krakowie.

Dwa zawiadomienia o przestępstwie z art. 190a kk przeciwko byłej partnerce

Co ciekawe, przeciwko jednej osobie, konkretnie kobiecie, byłej partnerce mojej klienta, złożyłam w tym roku już drugie takie zawiadomienie o przestępstwie z art. 190a kodeksu karnego.

Pierwsze śledztwo przeciwko niej zakończyło się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Jednak mimo tego kobieta ta nie przestała śledzić mojego klienta, nadal go nachodziła w domu, obrażała i pomawiała. Co więcej, robiła to nawet po tym, jak zapadł wyrok nakazowy przeciwko niej.

Dlatego byliśmy zmuszeni złożyć koleje zawiadomienie do prokuratury. W grudniu 2021 r. prokurator postawił jej dwa kolejne zarzuty- jeden uporczywego nękania, drugi zniszczenia mienia należącego do mojego klienta.

Akty oskarżenia o czyny z art. 190a kk

Dumnie się chwalę również tym, że w większości spraw, w których ja reprezentowałam pokrzywdzonych od początku, śledztwa się zakończyły się w ten sposób, że prokuratorzy zdecydowali o wniesieniu do sądów aktów oskarżenia przeciwko stalkerom.

Dla niewtajemniczonych wyjaśniam, że śledztwo może się zakończyć z różnym rezultatem, a akt oskarżenia jest tylko jednym z nich.

Zażalenia na postanowienia o umorzeniu śledztwa

Śledztwo może zakończyć się umorzeniem (na przykład z powodu braku znamion czynu zabronionego- to najczęstsze przypadki). Dlatego w mijającym 2021 roku sporządziłam też wiele zażaleń na takie postanowienia o umorzeniu śledztwa o stalking. Można by mieć wątpliwości, czy jest się czym chwalić, skoro śledztwa są umarzane, jednak spieszę z wyjaśnieniem.

W większości spraw, w których sporządzam zażalenia na umorzenie śledztwa, nie reprezentowałam pokrzywdzonych w tych sprawach od początku. Zazwyczaj pokrzywdzony zwracał się do mnie o pomoc później i zostałam ustanowiona pełnomocnikiem dopiero właśnie na etapie umorzenia śledztwa.

Przykładowo, w jednej sprawie o stalking, już po przedstawieniu podejrzanym (tak, są tu dwie panie podejrzane) zarzutów uporczywego nękania, prokurator zdecydował się nie wnosić aktu oskarżenia do sądu, a jednak umorzyć postępowanie. (Jest to bardzo rzadki przypadek). Wniosłam zażalenie na to postanowienie prokuratora i obecnie czekamy na ciąg dalszy – rozstrzygnięcie zażalenia przez sąd.

Niepoczytalność stalkerów?

Tu taka ciekawostka, że obecnie bardzo wielu podejrzanych o stalking, w sprawach, w których ja reprezentuję pokrzywdzonych, zasłania się w toku śledztwa swoją chorobą psychiczną. A w konsekwencji próbuje wykazać swoją niepoczytalność i brak odpowiedzialności za swoje czyny. Po przedstawieniu przez podejrzanego informacji, że się leczył psychiatrycznie, prokurator kieruje taką osobę na badania.

W tym roku żadna taka linia obrony podejrzanych się nie udała. Po badaniu przez zespół biegłych psychiatrów okazywało się, że podejrzani są poczytalni i mogą odpowiadać za swoje czyny przed sądem. A prokurator może skierować akt oskarżenia przeciwko takiej osobie do sądu.

Wyroki skazujące za uporczywe nękanie

I przechodząc do kwestii najprzyjemniejszej dla moich klientów pokrzywdzonych, czyli do skazań stalkerów. W roku 2021 zapadło wiele wyroków skazujących za czyny z art. 190a kk. Wspomnę tu tylko o niektórych wyrokach, bo z oczywistych względów opisanie wszystkich zajęłoby zbyt dużo czasu.

Po pierwsze zapadł bardzo ważny dla mojej klientki wyrok skazujący stalkera nie tylko za uporczywe nękanie, ale również podszywanie się pod nią w Internecie, a konkretnie na portalach erotetycznych i za groźby karalne. Wyrokiem z dnia 10 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa skazał byłego partnera mojej klientki na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Oraz na grzywnę.

Zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej

Stalker ma także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zakaz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 200 metrów na okres 7 lat. (O zakazie zbliżania i kontaktowania możesz więcej przeczytać tutaj: 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o zakazie zbliżania się; Zakaz kontaktowania się w sprawach o nękanie).

Moja klientka otrzyma też zadośćuczynienie w wysokości 8 tysięcy zł oraz zwrot kosztów.

Ten wyrok był tak ważny dla mojej klientki także dlatego, że były partner spowodował u niej wiele dolegliwości psychicznych, podjęła leczenie i ze skutkami stalkingu zmaga się do dziś. Więc wyrok choć w części zrekompensuje jej krzywdy wyrządzone przez byłego chłopaka.

Stalkerzy – tymczasowe aresztowania w sprawach o uporczywe nękanie

Nie mogę też nie wspomnieć tu o bardzo ważnej sprawie, jaką powadziłam w 2021 roku. Ważnej nie tylko dlatego, że najpierw udało się doprowadzić do aresztowania stalkera mojej klientki w toku śledztwa, ale też z uwagi na wysokość zadośćuczynienia, jakie klientka otrzymała od sprawcy na mocy ugody z nim zawartej. Aż w końcu z uwagi na wyrok skazujący, który jest prawomocny- żadna ze stron nie wnosiła apelacji.

Wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie skazał byłego partnera mojej klientki na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz na grzywnę. Kara pozbawienia wolności została warunkowo niezawieszona na okres próby w wymiarze 3 lat, ale sprawca i tak już swoje „odsiedział”. A konkretnie 6 miesięcy, bo był tymczasowo aresztowany na taki okres.

Oczywiście wyrok zawierał też takie zakazy jak zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną. Oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 150 metrów.

Ugoda ze stalkerem

Jeśli kto nie zna sprawy w całości, to lektura takiego wyroku pewnie by go rozczarowała. Bo od razu nasuwa się pytanie, a gdzie tu zwrot kosztów postępowania dla pokrzywdzonej, gdzie jakieś zadośćuczynienie? Nie ma? To fatalnie!

Więc wyjaśniam, że wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia w tym zakresie, bo uregulowaliśmy to w ugodzie pozasądowej ze stalkerem. Kiedy sprawca był jeszcze tylko podejrzanym, jeszcze na etapie śledztwa, podpisaliśmy ugodę. A moja klientka dostała pokaźną kwotę na konto w ciągu kilku dni. Czyli klientka otrzymała pieniądze zanim jeszcze sprawca został skazany! W tej ugodzie był też oczywiście obowiązek zwrotu kosztów. Innymi słowy- nie należy osądzać sprawy tylko po treści wyroku.

O tym, jak zawrzeć ugodę ze stalkerem, co może ona zawierać, pisałam tutaj: Sprawa o nękanie – ugoda.

Stalking – wyroki, które się uprawomocniły

Poza wyrokami skazującymi stalkerów, które zapadły w roku 2021, również kilka wyroków skazujących z lat ubiegłych się uprawomocniło. Reprezentowałam bowiem pokrzywdzonych na rozprawach apelacyjnych, w sprawach, w których stalkerzy lub ich obrońcy wnieśli apelacje.

I uwaga – żadna z tych apelacji nie została uwzględniona. Innymi słowy, wyroki skazujące za stalking z lat poprzednich stały się prawomocne.

Postępowanie egzekucyjne przeciwko stalkerowi

W roku 2021 na wniosek mojej klientki, komornik prowadził także postępowanie egzekucyjne przeciwko stalkerowi, który dobrowolnie nie chciał wykonać wyroku. Stalker nie chciał zapłacić ani zadośćuczynienia ani kosztów zastępstwa adwokata, dlatego komornik egzekwował wyrok. I to co do złotówki. Udało się odzyskać od stalkera wszystko, całe 100%!

Tu taka informacja dla tych, którzy unikają wykonania wyroków- koszty egzekucji tylko powiększają dług.

Rekordowe zadośćuczynienie dla mojego klienta

Poza sprawami o stalking, w których głównie reprezentuje klientów, zajmuję się również innymi sprawami karnymi. I w jednej z takich spraw, mój klient uzyskał zadośćuczynienie za krzywdy spowodowane przestępstwem i to w wysokości 100 tysięcy złotych!

Taki wyrok i zadośćuczynienie cieszy tym bardziej, że kwota 100 000 zł została przyznana dopiero przez sąd apelacyjny na skutek mojej apelacji. Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził bowiem tylko 30 tys. zł. Warto było apelować i czekać aż rok na termin rozprawy odwoławczej.

Adwokata Barbara Szopa w mediach

W tym roku byłam też zapraszana do telewizji, proszona o udzielenie wywiadów do gazet itp. Uważam to za świetną okazję do propagowania wiedzy o szkodliwości przestępstwa stalkingu czy też prawach pokrzywdzonych.

W roku 2021 wystąpiłam w materiale TVN24 pt. „Chora miłość” o Cezarym F., który nękał co najmniej dwie kobiety, a jedną z nich zastrzelił. Emisja programu odbyła się 19 kwietnia 2021 r., a linki do tego materiału oraz innych można znaleźć tutaj: Adwokat Barbara Szopa.

Poza wystąpieniem w TVN24 i udzieleniem wypowiedzi dla Gazety Wyborczej, miałam też swój debiut w Polskim Radio Czwórka. A tu podaję linka do artykułu w magazynie INNPoland z odniesieniem do mojej bloga: Kiedy za uporczywe nękanie należy się odszkodowanie. Zazwyczaj to od kilku do kilkunastu tysięcy zł.

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.