Stalking – statystyka za 2022 rok

Rok 2022 przyniósł spadek wyroków skazujących za przestępstwo uporczywego nękania i podszywania (kradzieży tożsamości) w stosunku do roku 2021.

Stalking – statystyka za 2022 rok (zdjęcie pochodzi z freepik.com)

Miniony rok 2022 przyniósł wiele zmian na gorsze, jak na przykład wzrost inflacji. I wzrost przestępczości. Ale co ciekawe, przyniósł spadek wyroków skazujących za przestępstwo uporczywego nękania i podszywania (kradzieży tożsamości) w stosunku do roku 2021. Trzeba jednak pamiętać, że to nie oznacza jednak spadku tego rodzaju przestępstw, bowiem nie znamy jeszcze statystyki dotyczącej ilość zgłoszeń stalkingu. Takimi dysponują poszczególne prokuratury i policja, więc zbieranie danych pewnie jeszcze potrwa.

Prawomocnie osądzeni za czyny z art. 190a kodeksu karnego- statystyka

W roku 2022 osądzono łącznie 2230 dorosłych osób na podstawie art. 190a §1–3 kodeksu karnego. Mowa tu o osobach osądzonych w I instancji w sądach rejonowych.

Jest to spadek w stosunku do roku 2021, bowiem wówczas tych osób osądzonych było 2414.

Prawomocnie skazani za stalking – statystyka za rok 2022

Za stalking, czyli za czyn z art. 190 § 1 kodeksu karnego, w roku 2022 skazano łącznie 1719 osób. Za uporczywe nękanie zaś, kiedy skutkiem było targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, czyli za czyn z art. 190 § 3 kodeksu karnego, skazanych zostało tylko 2 osoby.

To jest niewielka zmiana, nieznaczny spadek w stosunku do roku 2021, bowiem w roku 2021 skazano za z czyn z art. 190 § 1 kk- 1766 osób, zaś za czyn z art. 190 § 3 kk – skazano tylko jedną osobę.

Prawomocnie skazani za podszywanie (kradzież tożsamości) w 2022 roku

Za podszywanie, czyli za czyn z art. 190 § 2 kodeksu karnego, skazano w roku 2022 łącznie 144 osób dorosłych. Jest to spadek o 26 skazanych w stosunku do roku 2021.

Uniewinnienie za czyn z art. 190a kodeksu karnego

W roku 2022 uniewinniono łącznie 70 osób oskarżonych o czyny z art. 190a kodeksu karnego, w tym 59 osób za uporczywe nękanie (paragraf 1 tego artykułu) oraz 10 osób za podszywanie (kradzież tożsamości z art. 190 § 2 kk).

Stalking – statystyka za 2022 rok

Całą statystykę dotyczącą stalkingu w roku 2022 można znaleźć poniżej. Znajdują się tam również informacje na temat kar za uporczywe nękanie, ilość wyroków warunkowo umarzających oraz spraw, które umorzono.

Zaznaczam przy tym, iż jest to dokument udostępniony mi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a konkretnie Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej, Departament Strategii i Funduszy Europejskich.

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.