Wyrok nakazowy w sprawach o stalking

Czy istnieje obecnie możliwość, aby sąd wydał wyrok nakazowy w sprawie o stalking? Innymi słowy, czy po nowelizacji kodeksu karnego, można zostać skazanym wyrokiem nakazowym za czyny z art. 190a kodeksu karnego?

Wyrok nakazowy w sprawach o stalking

Czy istnieje obecnie możliwość, aby sąd wydał wyrok nakazowy w sprawie o stalking? Czy można zostać skazanym wyrokiem nakazowym za czyny z art. 190a kodeksu karnego?

Wyrok nakazowy za uporczywe nękanie

W ubiegłym roku, w jednej ze spraw o stalking, którą prowadziłam w imieniu mojego klienta- pokrzywdzonego, zdarzyło się, że sąd wydał wyrok nakazowy. Czyli sąd wydał wyrok na posiedzeniu (a nie na rozprawie), bez udziału stron.

Na mocy tego wyroku nakazowego sąd skazał byłą partnerkę mojego klienta na karę grzywny. Wnieśliśmy sprzeciw od tego wyroku. Bo abstrahując od faktu, że nie zgadzaliśmy się na tak niską karę dla sprawczyni, poza tym chcieliśmy dochodzić od stalkerki zadośćuczynienia oraz zwrotu kosztów zastępstwa adwokata, to wydanie wyroku nakazowego w tej sprawie było w ogóle sprzeczne z procedurą karną, sąd się po prostu pomylił. Dlaczego? Odpowiedź poniżej.

Sprawy o stalking w formie śledztwa

Nowelizacją kodeksu karnego z marca 2020 podwyższono kary za czyny z art. 190a kk. Od 31 marca 2020 r. uporczywe nękanie oraz podszywanie się (art. 190a § 1 oraz 2 kodeksu karnego) zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Pisałam o tym m.in. tu: Wpływ COVID-19 na postępowania o uporczywe nękanie.

Konsekwencją tej zmiany jest to, że od tamtego czasu postępowanie przygotowawcze w sprawach o czyny z art. 190a kodeksu karnego prowadzone w formie śledztwa, a nie jak dotychczas – dochodzenia. Ma to duży wpływ także na postępowanie sądowe. Chociażby takie, że obecnie wydanie wyroku nakazowego za uporczywe nękanie czy podszywanie się nie jest możliwe.

Wyrok nakazowy za stalking?

Wyrok nakazowy można bowiem wydać w sprawach, w których prowadzono dochodzenie (art. 500 § 1 kodeksu postępowania karnego). Jeśli więc w twojej sprawie o stalking było prowadzone śledztwo, a potem w sądzie zapadł wyrok nakazowy przeciwko sprawcy czynu z art. 190a kk, pamiętaj, że nie jest to prawnie dopuszczalne.

W takich przypadkach należy złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego.

Wyroki za uporczywe nękanie i podszywanie

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie wyroki najczęściej zapadają w Polsce za czyny z art. 190a kodeku karnego, a także jakie są najczęściej orzekane kary za przestępstwa uporczywego nękania oraz podszywanie się, przeczytaj ten artykuł: Wyroki za nękanie.

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.