Nękanie poprzez nachodzenie w domu i pracy

Jednym z wielu zachowań podejmowanych przez stalkera w ramach uporczywego nękania może być nachodzenie ofiary czy to w miejscu zamieszkania, czy to w miejscu pracy. Zdarza się, że prześladowca czeka na ofiarę przed budynkiem, a następnie podąża za nią do domu. I kiedy jego propozycja porozmawiania spotyka się z odmową ze strony pokrzywdzonej, staje się natarczywy, nie chce opuścić posesji.

Nachodzenie w domu i w pracy może być jednym z wielu zachowań podejmowanych przez stalkera w ramach uporczywego nękania. O innych, najczęstszych formach stalkingu przeczytasz tutaj: Uporczywe nękanie – najczęstsze formy stalkingu.

Zdarza się, że prześladowca czeka na ofiarę przed budynkiem,  a następnie podąża za nią do domu. I kiedy jego propozycja porozmawiania spotyka się z odmową ze strony pokrzywdzonej, staje się natarczywy, nie chce opuścić posesji. Takie zachowanie może stanowić również oddzielne przestępstwo zwane naruszeniem miru domowego. I dziś właśnie zajmę się tym występkiem.

Nachodzenie w domu jako forma nękania

Przykładowe sytuacje, z którymi miałam do czynienia w swojej praktyce zawodowej polegały m.in. początkowo na śledzeniu ofiary. Zazwyczaj był to stalker-mężczyzna śledzący eks partnerkę. Spotkałam się też ze sprawami, kiedy sprawca wystawał pod domem ofiary, fotografował ją. A z czasem próbował wedrzeć się do mieszkania pod pretekstem rozmowy.

Klientki opisywały zarówno takie zdarzenia, które kończyły się wzywaniem policji na interwencję. Jak również i takie które, po pertraktacjach i rozmowach, zakończyły się opuszczeniem posesji przez stalkera bez pomocy innych osób.

O innych sposobach nękania byłej partnerki pisałam tutaj: Nękanie przez byłego partnera.

Nachodzenie w domu

Moi klienci opisywali również takie sytuacje, gdzie stalker, pod pretekstem wręczenia jakiegoś prezentu pokrzywdzonej czy rozliczenia z się z ofiarą (twierdził np., że ofiara jest mu winna pieniądze), wchodził na klatkę posługując znanym mu kodem do domofonu.  Kod znał wcześniej, bo w trakcie związku sama ofiara mu udostępniła. Następnie wszczynał awantury, wyzywał członków rodziny, szarpał za ubranie. Czy nawet naruszył nietykalność osobistą ojca ofiary. Nie chciał opuścić mieszkania mimo takiej wyraźnej woli zarówno ofiary, jak i pozostałych domowników.

Nachodzenie w pracy

Nachodzenie zaś ofiary w pracy połączone było zazwyczaj także z używaniem słów wulgarnych pod adresem współpracowników ofiary. Współpracownicy uprzedzeni już wcześniej o możliwości najścia, próbowali nie dopuścić do spotkania prześladowcy i pokrzywdzonej i wzywali ochronę.

Z mojego doświadczenia jako adwokata pracującego z ofiarami przestępstwa uporczywego nękania wynika, iż próby nachodzenia ofiary w domu czy pracy powtarzają się. Rzadko są to pojedyncze przypadki.

Jedną z tego typu spraw, nachodzenia pokrzywdzonej, opisywałam już na tym blogu: Odpisywanie stalkerowi- wpływ zachowania ofiary na wyrok

Naruszenie miru domowego – art. 193 kk

Przestępstwo, które opisałam powyżej, czyli naruszenie miru domowego, zostało uregulowane w art. 193 kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jak wynika z tego art. 193 kk, działanie sprawcy może polegać na:

  1. wdarciu się do danego miejsca. Czyli polegać na wejściu do miejsca określonego w tym przepisie – cudzego domu, mieszkania, lokalu, wbrew wyraźnej lub dorozumianej woli gospodarza tego miejsca.
  2. Może polegać też na jego nieopuszczeniu. Z tym przypadkiem mamy do czynienia kiedy  sprawa dostał się do danego lokalu nawet legalnie, ale nie chce go opuścić wbrew wyraźnie wyartykułowanej woli osoby uprawnionej.

Nachodzenie w domu może być przestępstwem nękania

Nie będę się szczegółowo rozwodzić na temat specyfiki samego naruszenia miru domowego, bo internet pełen jest opracowań na ten temat. Moim celem jest uświadomienie ofiarom stalkingu, że powyżej opisane zachowania sprawcy mogą być odrębnym przestępstwem. A to może się przydać w sytuacji gdy postępowanie w sprawie uporczywego nękania zostało umorzone np. z powodu braku znamion czynu zabronionego.

Innymi słowy, jeśli prokurator (albo policja) twierdzą, że okres nękania jest zbyt krótki, żeby nazwać go uporczywym, lub też że działanie sprawcy nie mogło wzbudzić w pokrzywdzonym poczucia zagrożenia i dlatego umarzają dochodzenie w sprawie z art. 190a paragraf 1 kk, ale jednocześnie sprawca nachodził ofiarę w domu, a organy ścigania tego nie zbadały szczegółowo lub w ogóle postępowanie przygotowawcze nie było prowadzone w tym kierunku, to można na to zwrócić uwagę pisząc zażalenie.

Ty jako pokrzywdzony nie masz obowiązku wskazywać policji do naruszenia jakich konkretnie paragrafów doszło. Oni to powinni sami wiedzieć i w tym kierunku prowadzić dochodzenie. Jeśli jednak z jakichkolwiek przyczyn pominęli kwestię naruszenia miru domowego, to może to stanowić zarzut zażalenia.

Stalker nachodził ofiarę w domu – zarzuty

Jeden z najnowszych wyroków, jakie zapadły w sprawie uporczywego nękania i naruszenia miru domowego, to ten wydany przez Sąd Rejonowy w Puławach z dnia 7 grudnia 2017 r. (sygn. akt II K 431/16). 

Pewnie mężczyzna został oskarżony o to, że w okresie od stycznia 2016 roku daty dziennej bliżej nieustalonej do dnia 22 marca 2016r roku w P. woj. L., uporczywie nękał D. L.. Nękał ten sposób, że wielokrotnie o różnych porach dnia i nocy, wbrew jej woli, za pośrednictwem telefonu komórkowego, dzwonił oraz wysyłał wiadomości tekstowe na numer telefonu komórkowego wymienionej prywatny i służbowy. Poza tym dzwonił domofonem do drzwi mieszkania, podejmował próby nawiązania kontaktu za pośrednictwem osób trzecich. Dodatkowo pozostawił wiadomości w skrzynce pocztowej, pomawiał ją i oczernia w opinii przełożonych.

Nękanie w tej sprawie polegało też na tym, że oskarżony śledził ofiarę, obserwował, przebywał w okolicy miejsca zamieszkania i pracy wymienionej, groził samobójstwem, wszczęciem postępowania karnego oraz pobiciem i pozbawieniem życia celem wymuszenia kontaktu. Tym wybudził u pokrzywdzonej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia oraz istotne naruszył jej prywatność. Mężczyzna został oskarżony o czyn z art. 190a § 1 k.k.

Ponadto mężczyzna został oskarżony oraz o to, że w dniu 18 marca 2016 roku w P. wdarł się do mieszkania D. L. a następnie wbrew żądaniu wyżej wymienionej osoby uprawnionej miejsca tego nie opuszczał. Czyli klasyczne przestępstwo  naruszenia mir domowego.

Tu znajdziesz ten wyrok: Wyrok w sprawie o nękanie oraz naruszenie miru domowego

Wyrok skazujący za stalking i naruszenie miru domowego

Jak widać mężczyzna stanął przed sądem pod dwoma zarzutami. Sąd uznał go winnym popełnienia zarzucanych mu czynów i jako karę łączną wymierzył oskarżonemu karę 8  miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby wynoszący 2 lata.

Jakie inne kary grożą za nękanie, przeczytasz tu: Co grozi za nękanie?

Zadośćuczynienie za nękanie i nachodzenie w domu

Dodatkowo sąd rzekł wobec oskarżonego na rzecz pokrzywdzonej kwotę 3000 złotych tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jak na polskie warunki wówczas, wiele lat temu to była kwota całkiem przyzwoita. Widziałam wyroki, kiedy sąd zasądził tytułem zadośćuczynienia niższe kwoty. O tym co wpływa na wysokość zadośćuczynienia (czyli po prostu odszkodowania za stalking), znajdziesz tu: Zadośćuczynienie za nękanie.

Pamiętaj, że kwota zadośćuczynienia może być również przedmiotem ugody pomiędzy ofiara, pokrzywdzonym a stalkerem. Często pieniądze, które moi klienci utrzymują w ramach ugody są zdecydowanie większe, niż te przyznawane przez sądy. Sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. O ugodzie i zadośćuczynieniu dla ofiary przeczytasz tu: Sprawa o nękanie – ugoda.

Zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną

Ponadto sąd obowiązał oskarżonego do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania do pokrzywdzonej na odległość 100 metrów. Zakazy te na pewno pomogą odseparować sprawcę od ofiary.

Odpowiedź na pytanie, na jak długo mogą być takie zakazy orzekane znajdziesz tu: 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o zakazie zbliżania się oraz tutaj: Zakaz kontaktowania się w sprawach o nękanie.

Zwrot kosztów

Sąd zasądził również od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej koszty zastępstwa procesowego.

Co do zwrotu kosztów adwokata, to wyjaśniam dodatkowo, bo jest to przedmiotem częstych pytań klientów. Można się domagać od oskarżonego zwrotu wynagrodzenia pełnomocnika. Innymi słowy, możesz „odzyskać” te pieniądze, które zapłaciłeś adwokatowi za reprezentację w procesie. O ile oczywiście taki wniosek złożysz i udokumentujesz, że poniosłeś wydatki w określonej kwocie. na przykład przedłożysz dowody zapłaty, potwierdzenie przelewu itp.

Nachodzenie w domu lub w pracy – pomoc adwokata

Jeśli jesteś nękany, nękana w sposób opisany powyżej lub w inny sposób, umów się na konsultację ze mną. Reprezentowałam wielu pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, napisałam setki wezwań do stalkerów. Tutaj znajdziesz dane kontaktowe: Umów konsultację.

Powyższe informacje stanowią opis stanu prawnego na dzień publikacji  i nie są poradą prawną w indywidualnej sprawie. Stan prawny od opublikowania może ulec zmianie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie wpisu w celu rozwiązania problemów prawnych. W przypadku wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.