Skip to content

Tagnękanie dziecka

stalking dzieci art. 190a kodeks karny pomoc adwokat

Stalking wobec dziecka ofiary

Jedną z częstych form stalkingu jest grożenie lub zaczepianie rodziny lub przyjaciół pokrzywdzonego. Jak podają statystyki, aż 36,8% ofiar dotknęło nękanie w ten sposób. Dziś o stalkingu wobec dzieci ofiary, który często jest właśnie pochodną, efektem ubocznym nękania samego dorosłego, a który potrafi wywołać wiele szkód w psychice małoletniego.