Tag: Wyroki za nękanie

Wyrok nakazowy w sprawach o stalking

Czy istnieje obecnie możliwość, aby sąd wydał wyrok nakazowy w sprawie o stalking? Innymi słowy, czy po nowelizacji kodeksu karnego, można zostać skazanym wyrokiem nakazowym za czyny z art. 190a [...]
Read more

Wyroki za nękanie

W Polsce, w roku 2020 wydano prawie 2 tysiące wyroków za uporczywe nękanie i kradzież tożsamości (czyli za czyny z art. 190a kodeksu karnego). Większość z nich to wyroki skazujące.
Read more
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe