Skip to content

Złamanie zakazu zbliżania

zdjęcie pochodzi z serwisu flickr.com
                                                                                                           zdjęcie pochodzi z serwisu flickr.com

Post dotyczący zakazu zbliżania (5 rzeczy, które musisz wiedzieć o zakazie zbliżania się) jest jednym z najpopularniejszych na tym blogu. Jednak dużo osób dopytuje mnie o konsekwencje jakie rodzi złamanie tego zakazu. Ponieważ poprzedni post, zdaje się, nie wyczerpuje tematu, dziś ponownie, ale trochę szerzej o naruszeniu tego środka karnego.

Zakaz zbliżania

Jak już pisałam wcześniej, zakaz zbliżania może być orzeczony zarówno przez sąd, jak i przez prokuratora. Bez względu na to przez kogo taki środek jest stosowany, w orzeczeniu (czyli np. w wyroku) musi znaleźć się informacja o odległości od ofiary, którą skazany obowiązany jest zachować.

Przykładowo, wyrok, w którym sąd nakłada na oskarżonego taki środek karny, może to brzmieć następująco:

  • sąd, na podstawie art. 41a § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego (tu imię i nazwisko) na odległość mniejszą niż 100 (sto) metrów przez okres 3 (trzech) lat;
  • sąd orzeka wobec oskarżonego  zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 50 metrów, na okres 5 lat.

Orzeczenie zakazu zbliżania może być połączone też z innymi środkami, np. z zakazem kontaktowania się z ofiarą. Wówczas wyrok może brzmieć następująco:

  • sąd orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu zbliżania się do  pokrzywdzonego (tu imię i nazwisko) na odległość mniejszą niż 40 metrów oraz zakaz jakiegokolwiek kontaktowania się z pokrzywdzonym – na okres 15 (piętnastu) lat od uprawomocnienia się wyroku.

Złamanie zakazu zbliżania

Ale przechodząc do meritum- złamanie sądowego zakazu zbliżania jest przestępstwem. Mówi o tym art. 244 kodeksu karnego: kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zbliżania się do określonych osób podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jak widać sankcja karna jest dość surowa, bo grozi za to więzienie.

Aby złamanie zakazu było przestępstwem muszą zaistnieć następujące przesłanki:

  1. zakaz zbliżania musi być wydany przez sąd (innymi słowy, nie ma przestępstwa z art. 244 k.k. kiedy ktoś złamie zakaz zbliżania orzeczony przez prokuratora);
  2.  do złamania zakazu zbliżania dojdzie w okresie obowiązywania takiego zakazu, a więc od momentu uprawomocnienia się orzeczenia (a zatem jeśli zapadł wyrok, ale nie jest prawomocny i sprawca złamie zakaz właśnie w czasie pomiędzy wydaniem wyroku, a jego uprawomocnieniem się, to nie będzie to przestępstwem z art. 244 kk);
  3. co więcej sprawca musi mieć świadomość, że orzeczenie, na mocy którego nałożono na niego zakaz lub obowiązek, uległo uprawomocnieniu.

Co ma zrobić ofiara kiedy sprawca złamie zakaz zbliżania?

Jeżeli skazany naruszy sądowy zakaz zbliżania się do ofiary, to pokrzywdzony  powinien ten fakt zgłosić organom ścigania. Przestępstwo z art. 244 kk zgłasza się tak jak każde inne- np. poprzez pisemne zawiadomienie wysłane do prokuratora. Szerzej o zgłoszeniu przestępstwa pisałam tutaj: Uporczywe nękanie – gdzie zgłosić? Co prawda wpis dotyczył tylko przestępstwa stalkingu, ale ma też zastosowanie do innych spraw.

One thought on “Złamanie zakazu zbliżania Leave a comment

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: