Złamanie zakazu zbliżania

Jakie są konsekwencje złamania zakazu zbliżania? czego może oczekiwać ofiara nękania, jeśli stalker nie przestrzega zakazów?

zdjęcie pochodzi z serwisu flickr.com

Złamanie zakazu zbliżania

Post dotyczący zakazu zbliżania (5 rzeczy, które musisz wiedzieć o zakazie zbliżania się) jest jednym z najpopularniejszych na tym blogu. Jednak dużo osób dopytuje mnie o konsekwencje jakie rodzi złamanie zakazu zbliżania. Ponieważ poprzedni post, zdaje się, nie wyczerpuje tematu, dziś ponownie, ale trochę szerzej o naruszeniu tego środka karnego.

Zakaz zbliżania

Jak już pisałam wcześniej, zakaz zbliżania może być orzeczony zarówno przez sąd, jak i przez prokuratora. Bez względu na to przez kogo taki środek jest stosowany, w orzeczeniu (czyli np. w wyroku) musi znaleźć się informacja o odległości od ofiary, którą skazany obowiązany jest zachować.

Przykładowo, wyrok, w którym sąd nakłada na oskarżonego taki środek karny, może to brzmieć następująco:

  • sąd, na podstawie art. 41a § 1 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego (tu imię i nazwisko) na odległość mniejszą niż 100 (sto) metrów przez okres 3 (trzech) lat;
  • sąd orzeka wobec oskarżonego  zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 50 metrów, na okres 5 lat.

Orzeczenie zakazu zbliżania może być połączone też z innymi środkami, np. z zakazem kontaktowania się z ofiarą.

Złamanie zakazu zbliżania

Ale przechodząc do meritum- złamanie sądowego zakazu zbliżania jest przestępstwem. Mówi o tym art. 244 kodeksu karnego: kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zbliżania się do określonych osób podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jak widać sankcja karna jest dość surowa, bo grozi za to więzienie.

Aby złamanie zakazu było przestępstwem muszą zaistnieć następujące przesłanki:

  1. zakaz zbliżania musi być wydany przez sąd (innymi słowy, nie ma przestępstwa z art. 244 k.k. kiedy ktoś złamie zakaz zbliżania orzeczony przez prokuratora);
  2.  do złamania zakazu zbliżania dojdzie w okresie obowiązywania takiego zakazu, a więc od momentu uprawomocnienia się orzeczenia (a zatem jeśli zapadł wyrok, ale nie jest prawomocny i sprawca złamie zakaz właśnie w czasie pomiędzy wydaniem wyroku, a jego uprawomocnieniem się, to nie będzie to przestępstwem z art. 244 kk);
  3. co więcej sprawca musi mieć świadomość, że orzeczenie, na mocy którego nałożono na niego zakaz lub obowiązek, uległo uprawomocnieniu.

Wyrok skazujący za złamanie zakazu zbliżania i kontaktowania z pokrzywdzoną znajdziesz utaj: Wyrok za czyn z art. 244 kodeksu karnego.

Co ma zrobić ofiara kiedy sprawca złamie zakaz zbliżania?

Jeżeli skazany naruszy sądowy zakaz zbliżania się do ofiary, to pokrzywdzony  powinien ten fakt zgłosić organom ścigania. Przestępstwo z art. 244 kk zgłasza się tak jak każde inne- np. poprzez pisemne zawiadomienie wysłane do prokuratora. Szerzej o zgłoszeniu przestępstwa pisałam tutaj: Uporczywe nękanie – gdzie zgłosić? Co prawda wpis dotyczył tylko przestępstwa stalkingu, ale ma też zastosowanie do innych spraw.

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.