Skip to content

szkolenia

stalking szkolenie uporczywe neaknie adwokat
zdjęcie pochodzi z serwisu flickr.com/aut. Nguyen Hung Vu

O tym jak dużym problemem jest stalking w Polsce świadczą nie tylko oficjalne statystyki, ale także ilość zapytań i próśb o pomoc jakie codziennie otrzymuję drogą mailową i telefoniczną. Po tych zapytaniach, wniosek o konieczności przeprowadzenia szkoleń z tematyki uporczywego nękania, także dla funkcjonariuszy policji, nauczycieli i pracowników oświaty, generalnie wszystkich pracujących z ofiarami stalkingu, jawi się jako oczywisty. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, służę wsparciem nie tylko w ramach świadczonej pomocy prawnej, ale także jestem gotowa zorganizować takie kierunkowe szkolenie  o stalkingu – rozpoznawaniu tego zjawiska, prawnych aspektach przestępstwa uporczywego nękania, sposobach postępowania ze stalkerami oraz praktycznych stronach procesów karnych o stalking.

Proponowany program szkolenia:

  1. Wprowadzenie – czym jest stalking, skala zjawiska, kto należy go grupy ryzyka, profil sprawcy.
  2. Uporczywe nękanie w polskim kodeksie karnym – formy stalkingu, kiedy nękanie jest uporczywe, kiedy mamy do czynienia z naruszeniem prywatności i poczuciem zagrożenia.
  3. Kary za uporczywe nękanie – zagrożenie ustawowe, statystyka skazań w Polsce za czyn z art. 190a kodeksu karnego.
  4. Stalking a złośliwe niepokojenie – różnice i podobieństwa do art. 107 kodeksu wykroczeń.
  5. Stalking a groźby karalne i inne przestępstwa.
  6. Dowody na uporczywe nękanie – na co zwrócić uwagę, jak gromadzić, co przekazywać policji i prokuraturze, świadkowie.
  7. Postępowanie ze stalkerem – praktyczne porady dla ofiar.
  8. Postępowanie przygotowawcze – gdzie zgłosić nękanie, prawa pokrzywdzonych, praktyczne aspekty kontaktów z policją i prokuraturą.
  9. Wnioski pokrzywdzonych na etapie dochodzenia i postępowania przed sądem – o zadośćuczynienie, o zakaz zbliżania i kontaktowania.

Organizacja zajęć

Szkolenie ma charakter warsztatów, omawiane są autentyczne przypadki oraz postanowienia i wyroki, jakie zapadły w sprawach o stalking.
Szkolenie obejmuje 7 godzin. Zajęcia odbywają się w trybie dziennym (w wybrany dzień tygodnia – pn. – sob.). Godziny spotkań ustalane są z uczestnikami po zamknięciu zapisów (standardowo są to godz. 9.00-16.00). Grupa liczy nie więcej niż 12 osób (minimum 8 osób).

Termin i miejsce

W celu ustalenia terminu oraz miejsca szkolenia proszę o kontakt pod numerem telefonu 609 398 222 lub pod adresem kancelaria@barbaraszopa.com