Windykacja a stalking

Czy nękanie telefonami przez firmę windykacyjną jest przestępstwem? Czy legalnym są odwiedziny windykatora w miejscu pracy osoby zadłużonej? Kiedy windykacja staje się przestępstwem stalkingu, uporczywym nękaniem?

windykacja stalking pomoc prawna nękanie telefonami

Nękanie przez firmę windykacyjną

Nękanie przez firmę windykacyjną

Rolą windykatora jest skuteczne wyegzekwowanie długu. Zupełnie zatem zrozumiałe są takie sposoby windykacji jak kontakt z dłużnikiem, czy to za pośrednictwem telefonu czy też listu, jak również wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika. Co jednak jeśli telefony się powtarzają, wykonywane są także w godzinach nocnych, a wizyty tzw. terenowych negocjatorów odbywają się w dni świąteczne? Czy windykator może informować sąsiadów dłużnika o jego sytuacji majątkowej? Czy legalnym są  odwiedziny windykatora w  miejscu pracy osoby zadłużonej? Kiedy windykacja staje się przestępstwem stalkingu, uporczywym nękaniem?

Czy windykacja jest nękaniem?

W stosunku do stalkera – windykatora obowiązuję te same zasady co w odniesieniu do innych osób popełniających przestępstwo z art. 190a kodeksy karnego. I choć wszystko zależy oczywiście od  konkretnego przypadku, to jednak przy próbie odpowiedzi na pytanie czy mamy do czynienia z przestępstwem stalkingu powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań:

 1. czy działania windykatora są uporczywe?
 2. czy działania windykatora wzbudzają u ciebie poczucia zagrożenia?
 3. a może windykator narusza twoją prywatność w sposób istotny?

Kiedy windykator jest natarczywy

O uporczywości zachowań sprawcy pisałam m.in. tutaj: Nękanie telefonami. Przypominam zatem tylko, że działania można uznać za wykonywane w sposób natarczywy jeżeli się powtarzają przez dłuższy okres czasu (tj. codziennie, co kilka dni, raz w tygodniu), a sprawca trwa w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień ofiary lub innych osób o zaprzestanie zachowań.

Tutaj możesz sprawdzić czy nękanie jest już uporczywe: Uporczywe nękanie- czyli ile musi trwać aby uznać je za przestępstwo

Nie wystarczy też, że w sprawie tego samego długu telefonują do dłużnika co prawda przedstawiciele jednej firmy windykacyjnej, ale są to różne osoby. Musimy ustalić czy telefony, czy inne uporczywe działania podejmowane są przez jedną i tę samą osobę. Dlatego warto, na przykład już na początku rozmowy telefonicznej, zanotować chociażby imię i nazwisko windykatora.

Zasady etyki windykatora

Niektóre organizacje zrzeszające windykatorów opracowały zasady etyki, które wyznaczają standardy etyczne podejmowanych czynności i zachowań windykacyjnych. Zasady etyki wskazują na pewne zachowania windykatorów, które można uznać za balansujące na granicy prawa. Należą do nich:

 • odwiedzanie dłużnika w miejscu pracy oraz rozpytywanie współpracowników o sytuację majątkową dłużnika
 • zamieszczanie informacji o zadłużeniu dłużnika np. przed wejściem na klatkę do bloku
 • informowanie sąsiadów dłużnika o jego sytuacji majątkowej
 • telefonowanie poza godzinami urzędowania, w weekendy, późno w nocy, lub wcześnie rano
 • wysyłanie wiadomości lub monitów sformułowanych natarczywym językiem

Jeśli nie stalking, to co?

Jeśli stwierdzimy, że na podstawie zachowań windykatora nie można mówić o przestępstwie stalkingu, to należy rozważyć inną kwalifikację prawną (oczywiście twoim obowiązkiem nie jest wskazywanie policji czy prokuraturze konkretnego przepisu, który naruszył windykator, nie musisz w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa podawać paragrafów). Kodeks karny wskazuje na inne, poza uporczywym nękaniem, czyny spotykane pod adresem dłużników, przykładowo:

 • naruszenie miru domowego (art. 193 k.k.)
 • groźby karalne (art. 190 k.k.)
 • przemoc lub groźba bezprawna w celu zmuszenia do określonego zachowania (art. 191 k.k.)

Tutaj możesz też sprawdzić, czy windykator nie dopuścił się wykroczenia: Art. 107 kw -czym się różni złośliwe niepokojenie od stalkingu

Zadośćuczynienie za nękanie przez firmę windykacyjną

Za naruszenie dóbr osobistych dłużnika, na przykład jego dobrego imienia, spokoju, windykator może tez odpowiadać cywilnie. Dłużnik może bowiem wystąpić do sądu o przyznanie na jego rzecz zadośćuczynienia, czyli konkretnej kwoty pieniężnej. Jedną z takich spraw opisałam tutaj: Zadośćuczynienie za nękanie przez windykatora.

Sąd nie tylko może zasądzić pieniądze za uporczywa windykację, ale także nakazać windykatorowi zaprzestania kierowania do ciebie korespondencji, czy wykonywania połączeń telefonicznych.

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.