Skip to content

Art. 107 kw -czym się różni złośliwe niepokojenie od stalkingu

art-107-kw-wykroczenie-niepokojenie-stalking-pomoc-prawna-blog-adwokat
  zdjęcie pochodzi z serwisu flickr.com

Ostatnio, w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw zdarzyło się, że prokuratura umorzyła postępowanie o czyn z art. 190a kodeksu karnego, ale jednocześnie stwierdziła, że doszło do wykroczenia z art. 107 kodeksu wykroczeń. Uzasadnienie, jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach, było bardzo lakoniczne, więc trudno nawet wywnioskować dlaczego akurat prokurator stwierdził, że nie mamy tu do czynienia z przestępstwem uporczywego nękania, a jedynie wykroczeniem w postaci złośliwego niepokojenia. Oczywiście wnieśliśmy zażalenie, które będzie rozpatrywane przez sąd, ale po tej sprawie widzę, że wciąż istnieje potrzeba wyjaśnienia klientom na czym polegają różnice pomiędzy art. 190a kk a art. 107 kw. Dlatego dziś właśnie o tym.

Art. 107 kodeksu wykroczeń – złośliwe niepokojenie

Art. 107 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Złośliwe niepokojenie w rozumieniu tego art. 107 kw to wzbudzanie niepokoju, obawy, lęku, polegające na zakłóceniu spokoju lub innych zachowaniach wyprowadzających pokrzywdzonego z równowagi psychicznej np. wysyłanie przykrych listów, głuche telefony, pukanie do drzwi i uciekanie (tak stwierdził Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. III KK 213/12). Innymi słowy, istotą tego wykroczenia jest, że  zachowanie sprawcy jest ukierunkowane na dokuczenie innej osobie i charakteryzuje się złośliwością.

Natomiast art. 190a § 1 kk, jak już wiele razy wskazywałam na tym blogu, mówi, że kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Nie ma tu więc ani słowa o złośliwości, niepokojeniu czy wprowadzaniu w błąd ofiary.

Różnice pomiędzy art. 107 kodeksu wykroczeń a art. 190a kodeksu karnego

Jak wynika zatem z powyższego, pierwszą i najważniejszą różnicą pomiędzy wykroczeniem z art. 107 kw, a przestępstwem z art. 190a kk, jest zachowanie sprawcy, które – przy wykroczeniu – zmierza do dokuczenia ofierze, przy stalkingu zaś – zamiary sprawcy mogą być zgoła odmienne np. chęć okazania adoracji, admiracji, czy wręcz miłości. Przytoczę tu zdanie mojego profesora Marka Mozgawy, który opiniował projekt ustawy o zmianie kodeksu karnego kilka lat temu kiedy stalking był wprowadzany do polskiego porządku prawnego: „Słusznie zatem wskazuje się, że o ile można rozważać zastosowanie art. 107 kw przy zachowaniach sprawcy prześladującego swoją ofiarę z powodu zemsty, niechęci czy wręcz nienawiści, to nie będzie takiej możliwości, w przypadku gdy sprawca motywowany był np. głębokim (choć być może patologicznym i nieodwzajemnionym) uczuciem do ofiary”.

Drugą najważniejszą różnicą pomiędzy wykroczeniem z art. 107 kw, a przestępstwem z art. 190a kk, jest skutek, jakie zachowanie sprawcy ma wywołać. Przy stalkingu konieczne jest wzbudzenie u ofiary poczucia zagrożenia lub istotne naruszenie jej prywatności. Natomiast wykroczenie z art. 107 kw jest  formalne (bezskutkowe), co oznacza, że przepis ten nie wymaga, żeby sprawca poprzez swoje zachowanie wzbudził u pokrzywdzonego uczucie przykrości, zdenerwowania, rozdrażnienia i w ten sposób zakłócił jego spokój psychiczny (równowagę psychiczną).

Trzecia różnica pomiędzy wykroczeniem z art. 107 kw, a przestępstwem z art. 190a kk polega na tym, że przy uporczywym nękaniu, jak sama nazwa wskazuje, koniecznie musi występować uporczywość działania sprawcy. Przy wykroczeniu z art. 107 kw zaś nie ma tego znamienia.

Stalking trudniej udowodnić

Składając zawiadomienie o popełnieniu czy to przestępstwa z art. 190a kk, czy to wykroczenia z art. 107 kw, musimy się zatem liczyć z faktem, że podstawową kwestią jaka będzie badania w postępowaniu przygotowawczym, to zamiar sprawcy. To znaczy koniecznym będzie ustalenie co chciał osiągnąć sprawca, co chciał spowodować, czy jego celem było tylko niepokojenie, czy też chciał wzbudzić zagrożenie w swojej ofierze lub naruszyć jej prywatność.

Poza tym należy pamiętać, że przy przestępstwie stalkingu jest trochę trudniej, bowiem koniecznym jest wykazanie powtarzalności działania sprawcy, że jego zachowanie jest rozciągnięte w czasie.

8 thoughts on “Art. 107 kw -czym się różni złośliwe niepokojenie od stalkingu Leave a comment

  1. Jak mam napisać wezwanie do osoby która mnie nękać,o to żeby zaprzestała w przeciwnym razie poniesie konsekwencje

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: