Stalking w Polsce – statystyka nękania

Sprawy karne o nękanie są coraz częstsze. Co grozi za nękanie? Jakie kary orzekają sądy? Tego dowiesz się tutaj.

Pstatystyka stalking skazani w latach 2012- 2014

Medialne doniesienia, że stalking w Polsce staje się prawdziwą plagą są niestety prawdą i znajdują oparcie w statystyce. Już pobieżna analiza danych przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że od roku 2011 liczba skazań za przestępstwo z art. 190a kodeksu karnego wzrosła ponad  dwudziestodwukrotnie. Bowiem z 43 skazań w roku 2011 do aż 949 skazań w roku 2014.

Najwięcej spraw o czyn z art. 190a § 1 kodeksu karnego

Warto tutaj odnotować, że gros procesów karnych dotyczących uporczywego nękania dotyczy paragrafu 1 art. 190a, a zatem stalkingu w formie podstawowej. W roku 2014 tylko 3 stalkerów zostało skazanych za typ kwalifikowany z art. 190a § 3 kk, tj. za uporczywe nękanie w następstwie którego pokrzywdzony targnął się na własne życie.

Skazania za nękanie

Za nękanie, w roku 2014 w stosunku do aż 690 oskarżonych sądy orzekały o karze pozbawienia wolności.

Brak jest niestety najnowszych danych dotyczących wykrywalności, tj. czy nastąpiło ustalenie podejrzanego w postępowaniu karnym.

Wykrywalność nękania w roku 2012

Wiemy natomiast, że w pierwszym półroczu roku 2012 wykrywalność wyniosła 77,3 % w odniesieniu do przestępstwa z art. 190a par. 1 k.k., zaś wykrywalność przestępstwa z art. 190a par. 3 k.k – aż 100 % (tak, tak – 100%, to nie jest pomyłka 🙂 nasza Policja chwali się tutaj stuprocentową skutecznością). Z danych Policji można się również dowiedzieć, że w pierwszym półroczu roku 2012 tylko 2 postępowania umorzono z braku dostatecznych dowodów winy (http://statystyka.policja.pl/st/informacje/79384,Przestepstwa-stalkingu-w-polroczu-2012.html)

Pełne dane dotyczące skazań w Polsce za przestępstwo uporczywego nękania znajdziesz tutaj (dane pobrane ze strony Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości http://isws.ms.gov.pl/pl): skazania prawomocne za stalking w latach 2011-2014

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.