Skip to content

„Nęka mnie kochanka męża”…

nękanie stalking przez kochankę art. 190a kodeksu akrnego
zdjęcie pochodzi z serwisu flickr.com

Właściwie nie ma miesiąca aby nie zgłaszały się do mojej kancelarii kobiety, które są nękane prze byłe czy obecne kochanki mężów. Nie ma przy tym znaczenia czy był rozwód, separacja, czy małżonkowie mieszkają nadal razem czy osobno. Co zadziwiające, pokrzywdzone kobiety potrafią znosić taki stalking ze strony kochanek ich mężów latami… Dziś zatem garść informacji o sposobach działania kobiet – nękaczy oraz jak sobie z nimi radzić. 

Jak nękają kochanki?

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że schemat działania kobiet, które dopuszczają się stalkingu wobec żon (byłych czy obecnych) swoich partnerów, wygląda zazwyczaj w ten sam sposób. Kochanka najczęściej:

  • wysyła do pokrzywdzonej żony wiadomości –  z różną częstotliwością o różnych porach, także wczesnych porannych i nocnych;
  • w wiadomościach tych informuje pokrzywdzoną o swoim związku z jej mężem, ich pożyciu, wyrażanym przez niego stosunku uwielbienia do niej, jak też pogardy i odrazy do pokrzywdzonej,
  • obraża pokrzywdzoną;
  • wykonuje do pokrzywdzonej połączenia telefoniczne, także do pracy na telefon stacjonarny.

Rzadziej zdarza się, że kobiety śledzą ofiarę czy używają przemocy fizycznej. Miałam jednak do czynienia również z takimi sytuacjami, że kochanki wysyłały do swoich ofiar „prezenty” w postaci zdjęć, a nawet rzeczy intymnych.

Ramy czasowe takiego stalkingu? Najdłuższy, z którym się spotkałam, trwał 5 lat.

Jak nękanie przez kochankę męża wpływa na pokrzywdzoną?

Oczywistym pozostaje, że taki stalking istotnie narusza prywatność pokrzywdzonej. Każdorazowo czy to otrzymywane przez pokrzywdzoną smsy czy połączenia, wywołują u niej stres, nie pozwalają wykonywać obowiązków służbowych, zakłócają spokój i odpoczynek. Jej werbalne prośby o zaprzestanie nękania telefonami czy smsami pozostają przy tym daremne.

Nie muszę chyba wspominać, że bardzo dużo ofiar leczy się z powodu lęków, depresji czy innych zaburzeń nastroju.

Jak to zgrabnie ujął Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, III Wydział Karnym w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 lutego 2014 r. (o tym wyroku skazującym będzie poniżej): „trudno bowiem sobie wyobrazić, iż „zasypywanie” osoby, której małżeństwo uległo rozkładowi na skutek romansu współmałżonka, różnej treści smsami czy telefonami od osoby, z którą związał się współmałżonek, nie stanowi dolegliwości natury psychicznej i nie wywołuje negatywnych emocji i przeżyć, powodując istotne naruszenie pewnego dobrostanu w sensie wolności psychicznej od tego rodzaju bodźców wywołujących stres, zdenerwowanie, poczucie niepokoju, udręczenia, prześladowania, a także naruszenia godności osobistej”.

Co zrobić, gdy nęka cię kochanka męża?

Rozwiązań problemu z uporczywie nękająca kochanką jest co najmniej kilka, przy czym najlepszym będzie:

  • po pierwsze – wezwać stalkerkę do zaniechania naruszeń prywatności za pomocą pisma (w swojej praktyce zawodowej wystosowałam takich pism w imieniu swoich klientów już kilkadziesiąt);
  • po drugie- jeżeli materiał dowodowy jest mocny (tzn. masz już wydruki smsów, bilingi itp.), to zablokować numery stalkerki, np. u operatora albo bezpośrednio w swoim aparacie tel.;
  • po trzecie – zgłosić się do Prokuratury, napisać zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (o tym jak to zrobić pisałam m.in. tutaj: Uporczywe nękanie – gdzie zgłosić?).

Kobieta oskarżona o uporczywe nękanie

Jedną z takich spraw, w której kobieta nękała byłą żonę swojego partnera zajmował się Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, III Wydział Karnym (sygn. akt III K 1010/13).

Oskarżona (inicjały M.Ś.) nękała pokrzywdzoną (inicjały T.P.) w sposób opisany powyżej, czyli poprzez wysyłanie niezwykle licznych wiadomości tekstowych, tzw. smsów oraz telefonowanie do pokrzywdzonej na jej telefon komórkowy lub stacjonarny do zakładu pracy z różną częstotliwością oraz o różnych porach dnia.

Stalking został udowodniony przede wszystkim :

  • zeznaniami pokrzywdzonej, która występowała w sądzie w charakterze oskarżycielki posiłkowej;
  • wydrukami owych wiadomości tekstowych z zaznaczeniem daty i godziny ich nadania, przedłożonymi przez pokrzywdzoną,
  • wydrukiem połączeń pomiędzy telefonami pokrzywdzonej i oskarżonej dostarczonymi przez operatora sieci telefonicznej.

Z analizy wykazu połączeń wynikało, że jednorazowo stalkerka potrafiła wysłać do ofiary  aż 56 wiadomości.

Motywacja stalkerki była następująca: chciała ona dokuczać, zakłócać spokój, a więc nękać pokrzywdzoną pomimo świadomości, iż jej zachowanie jest niechciane przez adresata, który to fakt przyznała sama oskarżona.

Stalkerka uznana za winną przestępstwa

Sąd uznał oskarżoną za winną tego, że od kwietnia 2012r. do dnia 21 sierpnia 2013r. w W. woj. (…) poprzez wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS oraz wykonywanie połączeń telefonicznych uporczywie nękała T. P., przez co istotnie naruszyła jej prywatność, tj. za winną popełnienia występku z art. 190a§1 kodeksu karnego.

Za ten czyn sąd wymierzy oskarżonej karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności (z zawieszeniem), a także orzekł obowiązek zapłaty zadośćuczynienia na rzecz ofiary stalkingu w kwocie tysiąca złotych.

Tutaj cały wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu: wyrok skazujący za stalking.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: