Nękanie – społeczna szkodliwość czynu

stalking-pomoc-adwokat-blog-art-190a-kodeks-karny
Nękanie – społeczna szkodliwość czynu

Aby prokurator skierował przeciwko stalkerowi akt oskarżenia do sądu, czyn ten musi być społecznie szkodliwy w stopniu jest większym niż znikomy. W przeciwnym przypadku- kiedy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, to można się spodziewać, że policja lub prokuratura odmówią wszczęcia postępowania. Lub też je umorzą. Dziś odpowiem na pytanie, co może świadczyć o tym, że nękanie jest społecznie szkodliwe. Być może przyda ci się to do zażalenia, w razie gdyby prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie twojego stalkera.

Społeczna szkodliwość czynu

Nie wdając się w szczegóły na temat społecznej szkodliwości czynu, bo napisano już o tym wiele komentarzy, naprowadzę tylko ogólnie. Społeczna szkodliwość jest stopniowalna (np. znikoma, przeciętna, wysoka itp.). O określonego jej stopnia zależą konsekwencje prawnokarne, które ponosi osoba popełniająca przestępstwo. Gdy przekroczy stopień znikomy – wyznacza karygodność zachowania się sprawcy, co jest niezbędne, aby czyn zabroniony stanowił przestępstwo. Stopień społecznej szkodliwości czynu należy uwzględnić także przy wymiarze kary.

Przepis art. 115 § 2 kodeksu karnego zawiera zamknięty katalog faktorów, które muszą być wzięte pod uwagę przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu. I tak, sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody. Poza tym sąd uwzględnia sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków. Jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Nękanie – społeczna szkodliwość czynu

Kończąc teoretyczne rozważania o szkodliwości społecznej i przechodząc do meritum trzeba wskazać jak niżej. W swojej praktyce zawodowej spotkałam się z wyrokami skazującymi za nękanie, w których sądy wskazywały, że o wysokim stopniu społecznej szkodliwości uporczywego nękania świadczą następujące fakty.

  • Jeśli chodzi o okoliczności popełnienia czynu –  sprawca nękał ofiarę czyniąc to również w miejscach publicznych –pod jej pracą, na ulicy. A to świadczy o znacznym poczuciu bezkarności.
  • W odniesieniu do naruszonego dobra – stalker naruszył prawo pokrzywdzonej do prywatności i wolności od niechcianego towarzystwa. Nachodził ją bowiem w miejscu zamieszkania. Ponadto wielokrotnie telefonował do jej domu, na numer stacjonarny.
  • Jeśli chodzi o motywację – motywacją sprawczyni była chęć zemsty na pokrzywdzonej.
  • Co się zaś tyczy wyrządzonej szkody, to ofiara podjęła leczenie psychiatryczne i terapię psychologiczną z powodu nękania.

Więcej o nękaniu dowiesz się z innych moich postów. Tutaj znajdziesz informacje , jak sobie radzić w przypadku nękania przez byłego partnera: Nękanie przez byłego partnera.Natomiast tutaj przeczytasz o nękaniu przez sąsiada: Nękanie przez sąsiada

Nękanie – orzecznictwo

Sąd Najwyższy niejednokrotnie wypowiadał się o przestępstwie z art. 190a kodeksu karnego. Jest to o tyle ważne, że Sąd Najwyższy stanowi, mówiąc najogólniej, autorytet dla sądów powszechnych i te zazwyczaj akceptują przyjęte przez niego stanowisko. Jeśli chodzi społeczną szkodliwość stalkingu, to Sąd Najwyższy wskazał m.im, że o wysokim stopniu społecznej szkodliwości stalkingu świadczą okoliczności wskazane poniżej.

  • Osoba podejrzana przez dość długi okres czasu drastycznie nękała osobę pokrzywdzoną na różnych portalach społecznościowych oraz stronach internetowych.
  • Stalker intensywnie naruszał prywatność pokrzywdzonej oraz groził popełnieniem na jej szkodę przestępstw zagrożonych surową karą.
  • Podejrzany znieważał pokrzywdzoną wulgarnymi słowami.
  • Poza tym kwestionował jej kwalifikacje moralne i zawodowe.
  • Dodatkowo podejrzana wielokrotnie wyrażała swoje poczucie bezkarności, wskazując, że motywem jej działania jest zemsta i chęć zniszczenia pokrzywdzonej.

Co do szczegółów stanowiska Sądu Najwyższego odsyłam do postanowienia z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. V KK 314/15.

Nękanie – zażalenie na postanowienie o umorzeniu

Jeżeli zatem prokurator odmówi wszczęcia postępowania lub też je umorzy z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu,możesz w zażaleniu powołać na powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego. Jeśli miały miejsce w twojej sprawie o stalking wskazane powyżej sytuacje, to składając zażalenie na takie postanowienie możesz też kwestionować stan faktyczny przyjęty przez prokuratora. Oczywiście sporządzenie zażalenia jest bardzie skomplikowaną czynnością i czasami lepiej oddać to w ręce profesjonalisty. Ale mam nadzieję, że moje uwagi będę przydatne wszystkim zainteresowanym samodzielnym działaniem przed sądem. Bo zażalenie wnosi się co prawda za pośrednictwem prokuratora, ale jednak do sądu.

Sprawa o nękanie

Poniżej znajdziesz wyroki w sprawach o nękanie, na mocy których sąd umorzy postępowanie karne wobec stalkera właśnie z powodu niskiej społecznej szkodliwości.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-k-70-18-wyrok-sadu-rejonowego-w-olsztynie-522620693 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153015150003506_VII_K_000391_2015_Uz_2015-10-21_001

Zostaw komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Zadzwoń aby umówić wizytę search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close