Nękanie – społeczna szkodliwość czynu

Nękanie – jaka jest społeczna szkodliwość czynu w postaci stalkingu? Co ma wpływ na ocenę stopnia społecznej szkodliwości?

stalking-pomoc-adwokat-blog-art-190a-kodeks-karny

Nękanie – społeczna szkodliwość czynu

Aby prokurator skierował przeciwko stalkerowi akt oskarżenia do sądu, czyn ten musi być społecznie szkodliwy w stopniu jest większym niż znikomy. W przeciwnym przypadku- kiedy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma, to można się spodziewać, że policja lub prokuratura odmówią wszczęcia postępowania. Lub też je umorzą. Dziś odpowiem na pytanie, co może świadczyć o tym, że nękanie jest społecznie szkodliwe. Być może przyda ci się to do zażalenia, w razie gdyby prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie twojego stalkera.

Społeczna szkodliwość czynu

Nie wdając się w szczegóły na temat społecznej szkodliwości czynu, bo napisano już o tym wiele komentarzy, naprowadzę tylko ogólnie. Społeczna szkodliwość jest stopniowalna (np. znikoma, przeciętna, wysoka itp.). O określonego jej stopnia zależą konsekwencje prawnokarne, które ponosi osoba popełniająca przestępstwo. Gdy przekroczy stopień znikomy – wyznacza karygodność zachowania się sprawcy, co jest niezbędne, aby czyn zabroniony stanowił przestępstwo. Stopień społecznej szkodliwości czynu należy uwzględnić także przy wymiarze kary.

Przepis art. 115 § 2 kodeksu karnego zawiera zamknięty katalog faktorów, które muszą być wzięte pod uwagę przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu. I tak, sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody. Poza tym sąd uwzględnia sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków. Jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Nękanie – społeczna szkodliwość czynu

Kończąc teoretyczne rozważania o szkodliwości społecznej i przechodząc do meritum trzeba wskazać jak niżej. W swojej praktyce zawodowej spotkałam się z wyrokami skazującymi za nękanie, w których sądy wskazywały, że o wysokim stopniu społecznej szkodliwości uporczywego nękania świadczą następujące fakty.

  • Jeśli chodzi o okoliczności popełnienia czynu –  sprawca nękał ofiarę czyniąc to również w miejscach publicznych –pod jej pracą, na ulicy. A to świadczy o znacznym poczuciu bezkarności.
  • W odniesieniu do naruszonego dobra – stalker naruszył prawo pokrzywdzonej do prywatności i wolności od niechcianego towarzystwa. Nachodził ją bowiem w miejscu zamieszkania. Ponadto wielokrotnie telefonował do jej domu, na numer stacjonarny.
  • Jeśli chodzi o motywację – motywacją sprawczyni była chęć zemsty na pokrzywdzonej.
  • Co się zaś tyczy wyrządzonej szkody, to ofiara podjęła leczenie psychiatryczne i terapię psychologiczną z powodu nękania.

Więcej o nękaniu dowiesz się z innych moich postów. Tutaj znajdziesz informacje , jak sobie radzić w przypadku nękania przez byłego partnera: Nękanie przez byłego partnera.Natomiast tutaj przeczytasz o nękaniu przez sąsiada: Nękanie przez sąsiada

Nękanie – orzecznictwo

Sąd Najwyższy niejednokrotnie wypowiadał się o przestępstwie z art. 190a kodeksu karnego. Jest to o tyle ważne, że Sąd Najwyższy stanowi, mówiąc najogólniej, autorytet dla sądów powszechnych i te zazwyczaj akceptują przyjęte przez niego stanowisko. Jeśli chodzi społeczną szkodliwość stalkingu, to Sąd Najwyższy wskazał m.im, że o wysokim stopniu społecznej szkodliwości stalkingu świadczą okoliczności wskazane poniżej.

  • Osoba podejrzana przez dość długi okres czasu drastycznie nękała osobę pokrzywdzoną na różnych portalach społecznościowych oraz stronach internetowych.
  • Stalker intensywnie naruszał prywatność pokrzywdzonej oraz groził popełnieniem na jej szkodę przestępstw zagrożonych surową karą.
  • Podejrzany znieważał pokrzywdzoną wulgarnymi słowami.
  • Poza tym kwestionował jej kwalifikacje moralne i zawodowe.
  • Dodatkowo podejrzana wielokrotnie wyrażała swoje poczucie bezkarności, wskazując, że motywem jej działania jest zemsta i chęć zniszczenia pokrzywdzonej.

Co do szczegółów stanowiska Sądu Najwyższego odsyłam do postanowienia z dnia 9 grudnia 2015 r., sygn. V KK 314/15.

Nękanie – zażalenie na postanowienie o umorzeniu

Jeżeli zatem prokurator odmówi wszczęcia postępowania lub też je umorzy z powodu znikomej szkodliwości społecznej czynu,możesz w zażaleniu powołać na powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego. Jeśli miały miejsce w twojej sprawie o stalking wskazane powyżej sytuacje, to składając zażalenie na takie postanowienie możesz też kwestionować stan faktyczny przyjęty przez prokuratora. Oczywiście sporządzenie zażalenia jest bardzie skomplikowaną czynnością i czasami lepiej oddać to w ręce profesjonalisty. Ale mam nadzieję, że moje uwagi będę przydatne wszystkim zainteresowanym samodzielnym działaniem przed sądem. Bo zażalenie wnosi się co prawda za pośrednictwem prokuratora, ale jednak do sądu.

Sprawa o nękanie

Poniżej znajdziesz wyroki w sprawach o nękanie, na mocy których sąd umorzy postępowanie karne wobec stalkera właśnie z powodu niskiej społecznej szkodliwości.

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-k-70-18-wyrok-sadu-rejonowego-w-olsztynie-522620693 http://www.orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/153015150003506_VII_K_000391_2015_Uz_2015-10-21_001

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.