Skip to content

Uporczywe nękanie- zmiany w prawie

stalking nękanie art. 190a kodeks karny adwokat Barbara Szopa
fot.: Tomasz Duma

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie zmiana kodeksu karnego. Zmiana dotyczyła też art. 190a kk dotyczącego przestępstwa uporczywego nękania (na mocy art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Zmiany dotyczą nie tylko zagrożenia karą, zmieniła się również sama definicja stalkingu. Sceptycznie o tych nowościach wypowiadałam się m.in. na portalu prawo.pl: Granatem odłamkowym w hejt w internecie – za stalking do 10 lat więzienia

Obecnie ten przepis brzmi następująco (zmiany podkreśliłam):

Art. 190a § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 190a § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Art. 190a § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 190a § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: