Nękanie art. 190a kk – zmiany w prawie

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie zmiana kodeksu karnego. Zmiana objęła także art. 190a kk, czyli przestępstwo uporczywego nękania.

stalking nękanie art. 190a kodeks karny adwokat Barbara Szopa

Nękanie  – art. 190a kk (autor fot.: Tomasz Duma)

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie zmiana kodeksu karnego. Zmiana dotyczyła też art. 190a kk, które odnosi się do przestępstwa uporczywego nękania. A konkretnie stało się to na mocy art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Nękanie  art. 190a kk – zmiany

Zmiany te dotyczyły nie tylko zagrożenia karą za nękanie. Zmieniła się również sama definicja stalkingu. Sceptycznie o tych nowościach wypowiadałam się m.in. na portalu prawo.pl: Granatem odłamkowym w hejt w internecie – za stalking do 10 lat więzienia

Obecnie art. 190a kk brzmi następująco (zmiany podkreśliłam):

Art. 190a § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Art. 190a § 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Art. 190a § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 190a § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Jak wynika z powyższego, mamy w art. 190a kk, w paragrafie 1szym, nowe elementy w postaci poniżenia i udręczenia jako skutek stalkingu. Poza tym dodano do paragrafu 1 art. 190a sformułowanie o danych, za pomocą których osoba ona publicznie identyfikowana.

Nowelizacja art. 190a kk – po co te zmiany?

Co stało za tymi zmianami kodeksu karnego oraz art. 190a? Można się tego, rzekomo, dowiedzieć z  uzasadnienie do autopoprawki projektu ustawy o zmianie ustawy. Dla zainteresowanych tutaj druk sejmowy: Uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy z 31 marca 2020 r.

„Doświadczenia związane ze stosowaniem art. 190a k.k. w dotychczasowym brzmieniu wskazują na to, że opis przestępstwa nie obejmuje niektórych charakterystycznych dla stalkingu skutków działania sprawcy, bardzo dolegliwych dla ofiary przestępstwa, jakim stanowi odczuwane przez nią poczucie poniżenia lub udręczenia. Projekt przewiduje więc dodanie do opisu czynu określonego w § 1 tych dwóch znamion, poszerzając zakres jego oddziaływania, a tym samym wzmacniając prawnokarną ochronę osób pokrzywdzonych tym przestępstwem. „

No i jeszcze jeden fragment z uzasadnienia. „W odniesieniu do opisanego w § 2 art. 190a k.k. przestępstwa tzw. kradzieży cudzej tożsamości projekt przewiduje niewielką, lecz bardzo istotną zmianę, polegającą na uzupełnieniu opisu czynu w zakresie określającym rodzaje cudzych danych, którymi bezprawnie posługuje się sprawca, o sformułowanie: „inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana”. Proponowane uzupełnienie uwzględnia rozwój postaci ludzkiej aktywności stanowiących rezultat postępu technologicznego, w tym upowszechnienie się komunikacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, i ma na celu objęcie ochroną wynikającą z tego przepisu również osób posługujących się pseudonimami (nickami) w zakresie swojej działalności artystycznej, literackiej lub publicystycznej (np. komentatorzy i blogerzy internetowi).”

Zmiany te omówiłam szerzej tutaj: Wpływ COVID-19 na postępowania o uporczywe nękanie

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.