Stalking- statystyka Policji dotycząca nękania

Statystyka policyjna dotycząca przestępstw uporczywego nękania i wykorzystania wizerunku (art. 190a kodeksu karnego)- ilość postępowań wszczętych, wskaźnik wykrywalności w %.

Z tego artykułu dowiesz się o statystyce Policji dotyczącej przestępstw stalkingu – uporczywego nękania i wykorzystania wizerunku (art. 190a kodeksu karnego), w tym dowiesz się m.in.:

  • ile zostało wszczętych postępowań o nękanie;
  • ile przestępstw uporczywego nękania zostało stwierdzonych, a ile wykrytych;
  • jaki jest wskaźnik wykrywalności stalkingu (w %).

Nękanie – statystyka Policji

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi przez Policję dotyczącymi przestępstw uporczywego nękania (stalkingu) oraz wykorzystania wizerunku, w Polsce, w roku 2019 wszczęto aż 10 712 postępowań. Należy mieć tu na uwadze, że postępowanie wszczęte nie oznacza od razu, że przestępstwo stwierdzono. Przestępstw stwierdzonych było znacznie mniej, bowiem tylko 6364. Z czego to wynika? Otóż czasem postępowanie zostaje wszczęte, a po przeprowadzeniu postępowania dowodowego okazuje się jednak, że nie ma przestępstwa (np. nie ma znamion czynu karalnego). Więc takie postępowanie się umarza.

Niestety do chwili obecnej policja nie opublikowała danych za rok 2020. Niemniej jednak statystykę za lata 2012-2019 można znaleźć tutaj: Statystyka Policji dotycząca stalkingu

Nękanie – wykrywalność stalkingu

Liczba stwierdzonych przypadków uporczywego nękania i wykorzystania wizerunku, o których powyżej, nie jest jednak równa liczbie przypadków wykrytych.

W roku 2019 przestępstw uporczywego nękania (stalkingu) oraz wykorzystania wizerunku wykryto zaledwie 4148. Oznacza to, że wykrywalność kształtowała się na poziomie 63 %. Mamy do czynienia ze spadkiem wykrywalności w stosunku do lat poprzednich. Wykrywalność stalkingu w latach 2017-2018 przekraczała bowiem 67%.

Stalking – statystyka skazań

Przypominam, że poza wspominanymi statystykami Policji dotyczącymi uporczywego nękania, są jeszcze statystyki prokuratur oraz sądów. W tym statystyki dotyczące ilość wydanych wyroków za czyny z art. 190a kk. Pisałam o nich m.in. tutaj: Uporczywe nękanie-statystyka skazań w latach 2011-2018.

Jeśli natomiast interesuje cię, jak kształtują się dane o stalkingu z uwzględnieniem płci, ile mężczyzn, a ile kobiet zostało skazanych za nękanie, odsyłam cię do tego artykułu: Stalking nie jest wyłączną domeną mężczyzn.

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Wykonanie strony:  strony internetowe

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.