Skip to content

Nękanie przez windykatora

stalking nękanie windykacja art. 190 a kk
   zdjęcie pochodzi z serwisu flickr.com
Ostatnio otrzymuję bardzo dużo zapytań od czytelników bloga o nękanie przez windykatorów, kiedy windykacja jest przestępstwem, czy windykatorowi wolno dzwonić do dłużnika w  nocy, jak się bronić przez takimi stalkerami, itp. Odnosiłam się już co prawda do tego tematu w ubiegłym roku (Windykacja a stalking), jednak z uwagi na zainteresowanie tą kwestią, poniżej  przedstawiam ciekawy wyrok, jaki zapadł właśnie w sprawie uporczywego nękania przez windykatora.

Nękanie przez windykatora

Sprawa karna toczyła się przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu. Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco:
Pokrzywdzony mężczyzna, dłużnik, był winny pewną kwotę pieniędzy (prowizję) pewnemu przedsiębiorcy. Przedsiębiorca ten zatrudnił oskarżonego  (na stażu) na stanowisku windykatora telefonicznego. Zadaniem oskarżonego było podejmowanie działań windykacyjnych, m. in. wysyłanie do dłużników wiadomości SMS.
Windykator – stalker, w okresie zaledwie 2 tygodni (od 13 do 26 czerwca 2013 roku) wysłał do pokrzywdzonego na telefon komórkowy aż 253 wiadomości tekstowych, zawierających żądanie zapłaty owej prowizji. Za to został oskarżony o popełnienie przestępstwa uporczywego nękania z art. 190 a § 1 kk.
Co ciekawe w sprawie, przedsiębiorca, który zatrudniał windykatora, już po fakcie, ujawnił – na podstawie rachunku telekomunikacyjnego – fakt „wysłania do pokrzywdzonego kilkuset wiadomości SMS, będącego działaniem kosztownym i sprzecznym z praktyką firmy”. To zaś, w połączeniu z trudnymi cechami charakteru oskarżonego (który np. nie wykonywał poleceń służbowych), stały się przyczyną zakończenia jego pracy w firmie z dniem 29 lipca 2013r.

Uporczywe nękanie jest przestępstwem

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu uznał oskarżonego winnym popełnienia przestępstwa stalkingu z z art. 190 a paragraf 1 kodeksu karnego (wyrok z dnia 24 lutego 2015 roku, sygn. akt III K 868 /14). Sąd stwierdził, że takie argumenty stalkera jak:
  • wysyłanie wiadomości SMS na numer służbowy telefonu pokrzywdzonego
  • wysyłanie wiadomości, które nie dotyczyły jakiejkolwiek sfery życia prywatnego ofiary
  • możliwość zablokowania przez operatora połączeń od firmy
 są dla ustalenia winy oskarżonego bez znaczenia.
Zdaniem sądu  wysłanie przez oskarżonego do pokrzywdzonego w okresie kolejnych 14-u dni łącznie 253 wiadomości SMS zawierających żądanie zapłaty prowizji stanowi złamanie norm prawa przez istotne naruszenie prywatności pokrzywdzonego w rozumieniu art. 190 a § 1 kk. Przypisane oskarżonemu czynności stanowiły jego przestępne uporczywe nękanie, i bynajmniej czynności tych nie można uznać za legalny procesu przesądowej windykacji długu.
Proszę zwrócić uwagę, że wystarczyło, że stalker działał tylko 2 tygodnie, a sąd uznał to za uporczywe nękanie. Jak widać, ofiara nie musi być nękana miesiącami, aby skazać sprawcę za stalking.

Kara dla windykatora za stalking?

W tej sprawie ciekawą kwestią pozostaje, że Sąd Rejonowy odstąpił od wymierzenia oskarżonemu kary. Sąd orzekł jedynie, że oskarżony ma obowiązek zapłaty na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 500 złotych tytułem świadczenia pieniężnego oraz obciążył go kosztami postępowania karnego. Powyższe oznacza, że ofiara przestępstwo stalkingu może czasem liczyć tylko na satysfakcję ze skazania stalkera…

Poniżej wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy, który zajmował się apelacją oskarżonego od wyroku Sądu Rejonowego: wyrok sądu w sprawie o stalking z art. 190a paragraf 1 kodeksu karnego

2 thoughts on “Nękanie przez windykatora Leave a comment

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: