Stalking i groźby karalne w kodeksie karnym

Jedną z najczęstszych form stalkingu, obok rozpowszechnianie oszczerstw, kłamstw i plotek o ofierze, są groźby lub użycie szantażu. Co grozi za nękanie i groźby?

stalking-art-190a-kodeks-karny-pomoc-ofiarom-blog-adwokat-barbara-szopa

Co grozi za nękanie i groźby? Co grozi za stalking i groźby karalne?

Jedną z najczęstszych form stalkingu, obok rozpowszechnianie oszczerstw, kłamstw i plotek o ofierze, są groźby lub użycie szantażu. Zgodnie bowiem z badaniami na temat uporczywego nękania, o których pisałam m.in. tutaj: Uporczywe nękanie – najczęstsze formy stalkingu, ponad 49% wszystkich pokrzywdzonych przestępstwem z art. 190a kodeksu karnego było szykanowanych właśnie poprzez groźby. Co grozi za nękanie i groźby karalne? Dziś próba odpowiedzi na to pytanie.

Stalking i groźby karalne w kodeksie karnym

Jak już wiele razy wspominałam na blogu, zachowanie sprawcy stalkingu polegające na uporczywym nękaniu może jednocześnie wyczerpywać znamiona innych przestępstw lub wykroczeń. W zależności od okoliczności może dojść do zbiegu stalkingu m.in. z:

  • groźbą karalną (art. 190 kodeksu karnego),
  • naruszeniem miru domowego (art. 193 kodeksu karnego).

Może też dojść do zbiegu uporczywego nękania z przestępstwem:

  • naruszeniem nietykalności cielesnej (art. 217 kodeksu karnego),
  • naruszeniem tajemnicy korespondencji (art. 267 kodeksu karnego),
  • kradzieżą (art. 278 kodeksu karnego),
  • zniszczeniem rzeczy (art. 288 kodeksu karnego).

Zgłaszając przestępstwo nie musisz wskazywać konkretnych artykułów kodeksu karnego, nie musisz się na tym znać. Nikt nie może wymagać od ciebie podania, że zgłaszasz przestępstwo z paragrafu takiego, czy innego. Wystarczy, że swoimi słowami opiszesz sprawę, stan fatyczny. Jak zgłosić przestępstwo oraz gdzie, pisałam tu: Uporczywe nękanie – gdzie zgłosić?

Co to jest groźba według kodeksu karnego?

Kodeks karny rozróżnia groźbę bezprawną i groźbę karalną. Dziś zajmujemy się na blogu tą drugą, czyli groźbą karalną.

Groźba karalna została ujęta w art. 190 kodeksu karnego. Zgodnie z paragrafem 1 kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Groźba karalna, podobnie jak stalking, jest ścigana  na wniosek pokrzywdzonego.

Istotą groźby jest nie tyle skłonienie (zmuszenie) pokrzywdzonego do określonego postępowania wbrew jego woli. Ile wywołanie u niego stanu uzasadnionej obawy, że zapowiedziana krzywda może go spotkać (np. z chęci zemsty).

Co grozi za nękanie i groźby karalne?

Jak widać z powyższego, za groźby karalne może grozić nawet kara więzienia. Podobnie jest z uporczywym nękaniem, za to przestępstwo również jest przewidziana kara pozbawienia wolności. Tyle, że zdecydowanie surowsza, bo aż 12 lat.

Szczegółowe kary za stalking opisałam tu: Co grozi za nękanie telefoniczne?

Co grozi za nękanie i groźby? – sprawa karna

Poniżej podaję przykłady autentycznych sprawy o stalking i groźby, czyli takie sprawy karne, które w akcie oskarżenia zawierały jednocześnie dwa czyny.

  1. Sprawa, która toczyła się przed Sądem Rejonowy w Giżycku w V Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Węgorzewie. Oskarżonej postawiono zarzut o to, że w okresie od 1 do 3 maja 2015 r. oraz w okresie od 26 maja 2015 r. do 10 czerwca 2015 r., działając w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem uporczywie, nękała B. M. oraz I. J. Nękała ten sposób, że wysyłała do pokrzywdzonych dużą ilość wiadomości tekstowych czym wzbudziła w pokrzywdzonych uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia i istotnie naruszała ich prywatność. A nadto, za pomocą wiadomości tekstowych groziła B. M. oraz I. J. pozbawieniem życia oraz zniszczeniem mienia w postaci spalenia domu oraz samochodu, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę, że mogą zostać spełnione. Pani została oskarżona o czyn z art. 190a §1 kk w zb. z art. 190 §1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 11 §2 k. (tutaj znajdziesz  wyrok: Sprawa karna o nękanie i groźby).
  2. Sprawa P.M., która toczyła się przed Sądem Rejonowym Gdańsk – Południe w Gdańsku w X Wydziale Karnym. Oskarżonemu postawiono zarzut o to, że od 15 września 2013 r. do listopada 2013 r. uporczywie nękał swoją żonę A. M. w ten sposób, że notorycznie wysyłał do niej wiadomości tekstowe i dzwonił wyzywając słowami wulgarnymi i powszechnie uznanymi za obelżywe, jeździł za nią do miejsca pracy i groził pozbawieniem życia, przy czym groźby te wzbudziły u niej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,tj. o czyn z art. 190a § 1 kk.

Jeśli interesuje cię, jak wygląda  taka sprawa karna w praktyce, to przeczytaj ten artykuł, w którym opisałam przebieg postępowania o uporczywe nękanie: Jak przebiega sprawa o stalking?

Groźba – w jakiej formie?

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa stalkingu i użyto wobec ciebie gróźb, to pamiętaj, że dla bytu przestępstwa uporczywego nękania nie ma znaczenia, czy sprawca ma zamiar wykonać swoje groźby. Decydujące jest tu twoje subiektywne odczucie jako osoby zagrożonej. (Tak m.in. orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu  z 12.12.2013 r., sygn. III KK 417/13).

Nie ma też znaczenia w jakiej formie ci grożono. Groźba może bowiem przybrać postać grożenia słowem (ustnie), pismem. A także gestem, np. przez przystawianie noża do gardła, zbliżanie się z otwartym ogniem do przedmiotów łatwopalnych. Lub jakimkolwiek innym zachowaniem. Pod warunkiem, że wynika z niego jasno, że sprawca chce wzbudzić w zagrożonym uzasadnioną obawę, że popełni przestępstwo na jego szkodę lub wobec jego osoby najbliższej.

Mogę Ci pomóc!

Ktoś Cię nęka? Policja nie reaguje, a Ty nie wiesz co z tym zrobić? Wypełnij formularz, a zajmę się Twoją sprawą
logo Adwokat Barbara Szopa Duma

Potrzebujesz pomocy w walce ze stalkerem?

Zostaw numer - oddzwonię i porozmawiamy o Twojej sprawie.